Bestyrelsen Medlems-
organisationer
Nyheder Aktuel debat

Indhold:

Nyheder
Aktuel debat
Hvordan få hjælp?
Medlems-
organisationer
Bestyrelsen
Etisk Råd
Landsorganisationen:

Sager om seksuelle  overgreb i Danmark
Høring 10.4.2010
National handlingsplan
Internationalt samarbejde
Forebyggelse
Hvad er incest
og seksuelle overgreb?

Pædofili
Kærestevold
Unges trivsel
Grænser
Anmeldelser
Følger af overgreb

Pornografi

Børnepornografi
Voldtægt
Stalking

Prostitution

Litteratur og film

Links
                                

 

Velkommen til vores hjemmeside

 

- læs om nyheder her


Har du været udsat for seksuelle overgreb ?
19 centre over hele landet er til for dig
samt en hotline telefon -  se
her


Ring  20 77 11 20 
for hjælp ved mistanke om seksuelle overgreb 

Se her hvilke rettigheder og muligheder for støtte du har hvis du har været udsat for seksuelle overgreb 

OBS. Landsorganisationen yder ikke rådgivning eller støtte til enkeltpersoner, som har
været udsat for seksuelt misbrug
- disse henvises til at kontakte et af vore medlemscentre

Landsorganisationen Mod Seksuelle Overgreb er en landsorganisation bestående af støttecentre og andre organisationer, hvis hovedopgave er at bekæmpe alle former for seksuelle overgreb ved at aftabuisere, synliggøre, forebygge og afhjælpe følgerne af seksuelle overgreb. 

Landsorganisationen har endnu ikke eget sekretariat eller egen adresse, men kan kontaktes ved  skriftlig henvendelse til 

Landsorganisationen mod Seksuelle Overgreb LMSO
(Danish Organisation against Sexual Abuse)


mail:  kontakt@lmso.dk

 eller de enkelte bestyrelsesmedlemmer

 

 

 

 

Oprettet 25-08-2009.   Senest opdateret: 29.8. 2014