Til forsiden

Bestyrelsen for Landsorganisationen  Mod Seksuelle Overgreb (LMSO) 
2013-2014 

Bestyrelsen består af 6 medlemmer (hvoraf 2 kan være eksterne) og en formand (intern eller ekstern),
som alle vælges for 2 år af gangen, samt 2 suppleanter, som vælges for 1 år af gangen.

Da hele bestyrelsen afgik ved generalforsamlingen juni 2013 lykkedes det ikke at vælge en fuldtallig bestyrelse.
Derfor blev nedennævnte 4 valgt til en ny bestyrelse, der af generalforsamlingen fik mandat til at supplere sig
selv og konstituere sig med formand, næstformand og kasserer

Formand:
Marianne Munk
 FrivilligKolding
Telefon: 74 55 17 44  
Mail:
mamu@mail.dk  
www.troldkaer-katteri.dk

Næstformand:
Asta Bisgaard, FrivilligKolding
Telefon: 75 56 53 26 / 40 31 40 48
Mail:
info@frivilligkolding.dk

Kasserer:
Helle Borrowman
Mail: borrowman@hotmail.com
og
hb@landsforeningen-spor.dk


Sekretær:
Mogens P.C. Svendsen, KRIS
Telefon: 97 17 87 16 Mobil: 30 61 87 116
Mail:
mogens.svendsen@kris-dk.dk

Fetneh Vagn Jensen, Joansøstrene i Århus
Telefon: 42 33 09 36
Mail:
fetnehj@hotmail.com

------------------------------------------------

Bestyrelsens forretningsorden: se her       

Oprettet 25-08-2009.  Senest opdateret: 9.4.2014