Til forsiden

Fakta og statistik:                         

Se også:
http://www.sm.dk/Temaer/sociale-omraader/Boern-unge-og-familie/udsatte-boern-og-unge/udsat-for-overgreb/litteraturliste/Sider/default.aspx

Red Barnet har udgivet 3 hæfter om overgreb på børn:
Når voksne krænker”, ” Når mistanken opstår” og ” Når en mistanke er blevet til en sag” – kan bestilles gratis hos Red Barnet eller downloades fra http://www.redbarnet.dk/Default.aspx?ID=5727&M=Shop&PID=15524&ProductID=1058

Investeringer i tidlige sociale indsatser
- samfundsøkonomiske beregninger af indsatser i forhold til udsatte børn og unge. Af Henning Hansen, Niels Rasmussen og Finn Kenneth Hansen.
Casa,November 2010 - se mere her

Unges trivsel år 2008 : en undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb og vold i barndom og tidlig ungdom / forfattere: Karin Helweg-Larsen, Helmer Bøving Larsen,  Nina Maria Schütt. - Kbh. : Statens Institut for Folkesundhed, 2009. - 223 sider : ill. i farver. Med  litteraturhenvisninger og internetadresser. Kan læses eller downloades på http://www.si-folkesundhed.dk/upload/unges_trivsel_2008_samlet_1.pdf

Larsen, Kristian:  Senfølger af overgreb : voksne med følger af seksuelle overgreb i barndommen - hvad er senfølgerne og hvordan kan man hjælpe? / redaktion: Flemming H. Pedersen ; sproglig bearbejdelse: Karen Rostrup Böyesen. - 2. udgave, 1. oplag. - Kbh. ; - Med  litteraturhenvisninger. København,Servicestyrelsen, Udsatteenheden, 2008. - 40 sider.      Adgangsmåde: Internet   (PDF-  format). http://www.spesoc.dk/dwn4817

Overgreb på børn : hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? : unges egne udsagn : resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse (Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøving Larsen). - Kbh.:Statens Institut for   Folkesundhed, 2006. - 92 sider ; 30 cm . Med litteraturhenvisninger.  

Ser du noget? Gør du noget? Håndbog til fagfolk, som dagligt arbejder med børn og unge. Håndbogen beskriver emnet ud fra en historisk, psykologisk, pædagogisk og juridisk indfaldsvinkel. [6.udg, dec.2007] Det Kriminalpræventive Råd http://www.dkr.dk/det_kriminalpraaventive_raad/materialer/baarn_og_unge/composite-31.chtm?materiale_id=132

SISO Videnscenter om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb, Servicestyrelsen. Opdateret hjemmeside med relevant litteratur og beskrivelse af aktuelle indsatser. www.siso-boern.dk

Helweg-Larsen, Karin: Seksuelle krænkelser af børn og unge inden for idræt : den aktuelle forekomst og forebyggelse : resultater af en landsomfattende undersøgelse og rapport fra konferencen i  januar 2003 (Karin Helweg-Larsen). - Kbh. : Kulturministeriet, 2003. - 80 sider : ill. ; 30 cm . -  (Kulturprofilen)   Med litteraturhenvisninger  

Hansen, Simon: Hvordan kunne du - ? : syv artikler om seksuelle overgreb og socialt arbejde (tekst ...: Simon Hansen) / redaktion: Kay Jokil, Lis Døssing, Lars Messell ; foto: Michael Daugaard. - [Kbh.] : Formidlingscentret Storkøbenhavn, 2003. - 30 sider : ill. (nogle i farver).  Korte beretninger fra mennesker, der har været udsat for eller udøvet seksuelle overgreb og fra forskere og behandlere.

Regeringens handlingsplan om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn  [Tekst (online)]. - 1. udgave. - Justitsministeriet : Socialministeriet, 2003.    Adgangsmåde: Internet: (PDF-format http://www.ism.dk/data/Lists/Publikationer/Attachments/374/misbrug2003.pdf

Debatoplæg : seksuelt misbrug af børn : Børnerådets forslag til national strategi. - 2. udg.. - Kbh. Børnerådet, 2000. - 99 sider ; 30 cm  Med litteraturhenvisninger

Strange, Mimi: Unge krænkere. - Kbh. : Socialforskningsinstituttet, 2002. - 171 sider. - (Socialforskningsinstituttet ; 2002). Undersøgelsen belyser hvilke årsager der kan ligge bag seksuelt krænkende adfærd hos unge. Undersøgelsen består dels af interview med  9 unge drenge/mænd mellem 14 og 20 år og dels af et litteraturstudie.  Med litteraturhenvisninger

Om seksuelt misbrug af børn. Kbh. : Red Barnet, 2001. - 16 sider : ill. En række fakta om seksuelt misbrug af børn: typer af misbrug, pædofile, barnets reaktioner, årsager til misbrug af børn, voksenansvar mm. Onlineversion med titel: Seksuelt misbrug af børn. Adgangsmåde: Internet http://www.redbarnet.dk/default.asp?ID=22  

Årsrapport for Red Barnets indsats mod seksuelle overgreb mod børn 2008. Rapporten omfatter bl.a.:It-relaterede overgreb, Online Grooming, Internet hotline, Online sikkerhed og sikker chat herunder moderatoruddannelse, Fokus på identifikation af ofre, International fortalervirksomhed, Børnesexturisme. http://www.redbarnet.dk/Default.aspx?ID=5205&M=Shop&PID=15007&ProductID=930

Fritzbøger Stephensen, Birgit: I misbrugte børn. - [Skamby] : Hasmark, 1998. - 317 sider. Bogen giver forskellige værktøjer til at forstå de personlighedsforskydninger der foregår inde i et misbrugt barn. Med cases.   
                        
Johansen, Birgit: Incest : en beretning om seksuelt misbrug af børn. - [Kbh.] : Ekstra Bladet, 1989. -143 sider ; 22 cm .Gennem en beretning om et fiktivt terapiforløb og med efterfølgende teoretiske forklaringer beskrives følgerne af incest, primært set fra offerets synsvinkel, men også problemerne for incest-familien belyses.

Klædt af på nettet / af Morten Bang Larsen / TURBINE 2011 i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge. 72 sider. ISBN 9788770904384. Vejl. pris 199 kr.  

Bogen går tæt på unges ubehagelige oplevelser på nettet og kommer med gode råd til de unge og deres forældre. I bogen, der er relevant læsning for de ældste folkeskoleelever, deres lærer og forældre, ja for alle med unge mennesker omkring sig, møder læseren de tre unge mennesker Lotte, Martin og Julie. De var helt unge, da de ramlede ind i voksne, som forsøgte at manipulere og lokke dem til at udføre seksuelle handlinger på nettet via et webkamera. Det lykkedes desværre i to af tilfældene. Alligevel har de haft modet til at stå frem med deres meget personlige fortællinger, så andre børn, unge og voksne kan lære af dem.

Der er udarbejdet en lærervejledning og arbejdsspørgsmål og debatoplæg til eleverne. Dette materiale er frit tilgængeligt på TURBINE forlagets hjemmeside.


Læs desuden om Medierådets folder ”Klædt på til Nettet” på http://www.dfi.dk/DFI/Boern_og_unge/Medieraadet/Internet-og-mobil/Kampagner-og-Aktuelt/Klaedt-paa-til-nettet.aspxpainting

Mere (ældre) Faglitteratur :

30.1779 Hildebrand, Eva: Familier med sexuelt misbrug af børn : forståelse og handlingsmuligheder. (Eva Hildebrand og Else Christensen). - 2. udgave 1992. - 178 sider .

Om incest, hvordan incest kan defineres og om familiebehandling og individuel behandling i grupper af børn, der har været udsat for seksuelle overgreb. Desuden et afsnit om incest strafferetlig forstand. Med litteraturhenvisninger

34.31 Grothe Nielsen, Beth: Straffesystemet i børneperspektiv : seksuelle overgreb    mod børn i familien (Beth Grothe Nielsen). - 2. udgave Forlag, 2001. -  435 sider

Om hvordan straffesystemets professionelle aktører løser sager af  denne art herunder straffesagens gang fra anmeldelse, efterforskning  og afgørelse af tiltalespørgsmålet til domstolsbehandling med fastsættelse af sanktion og erstatning. De negative konsekvenser af  straffesystemets indblanding inddrages.

61.642 Johansen, Birgit: Incest : en beretning om seksuelt misbrug af børn. -1989. - 143 sider

Gennem en beretning om et fiktivt terapiforløb og med efterfølgende teoretiske forklaringer beskrives følgerne af incest, primært set fra offerets synsvinkel, men også problemerne for incest-familien belyses

37.21 Når mistanken opstår : om handlemuligheder i overgrebssager (tekst: Michael Lose og Frede Petersen) / redaktion: Jette Rantorp og Else Sander ; BUPL : 2000. - 28 sider 

38.51 Høringsrapport vedrørende indsatser mod seksuelle overgreb mod børn. - (udarbejdet for Regeringens Børneudvalg) (forfattere: Bo Morthorst  Rasmussen, Margit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen). Aabenraa, Udviklings- og Formidlingscentret for Fyn og Sønderjylland, 2000. – 85 sider  

34.31 Debatoplæg : seksuelt misbrug af børn : Børnerådets forslag til national strategi. - Kbh. : Børnerådet, 1999. - 90 sider.  Med litteraturhenvisninger

30.1779 Misbrugt og krænket : om incest og tab af tillid og selvværd. 1998. - 143 sider

Indhold: Finn Lykke Schmidt: Viden om incest. Incest : fem personlige beretninger. Beth Grothe Nielsen: Strafferetlige og socialretlige aspekter af incest. Birgit Dagmar Johansen: Incest i en skamsskabende kultur.  Kan læses fra 15 år. Med litteraturhenvisninger.

37.21  Den gennemsigtige praksis : om at forebygge overgreb på børn (tekst: Jette Rantorp og Else Sander) - [Kbh.] : BUPL : 1999. - 24 sider : ill. ; 30 cm.   Med litteraturhenvisninger og Internetadresser                                          

13.35 Fritzbøger Stephensen, Birgit: I misbrugte børn.-1998. - 317 sider

Bogen giver forskellige værktøjer til at forstå de personlighedsforskydninger der foregår inde i et misbrugt barn 

38.5 Mikkelsen, Jessy: Svigtet : om børn, der svigtes i familien og af en omverden, der vender det blinde øje til. - Red Barnet, [2000]. - 63 sider : ill. (nogle i farver)

Syv unge beretter om en barndom med svigt og fortielser, præget af  druk og vold, seksuelle overgreb eller psykisk sygdom. Med oversigter over børne- og ungdomsrådgivninger. Hertil knytter sig: Vibeke Bye Jensen: Hvorfor svigtet?

38.5 Seksuelt misbrugte børn : døgninstitutionserfaringer fra behandlinsarbejdet med seksuelt misbrugte børn på "Barnets Hus" og "Stutgården. 1989]. - 57 sider ; 30 cm

34.31 Olsen, Inge: Hvad siger juraen om incest . -[idé: Arbejdsgruppen "Oprør fra knæhøjde”. -1989 – 63 sider ; 25 cm. -  Knytter sig til: Jeg føler mig så snavset

30.1779 Jeg føler mig så snavset : råd og synspunkter om incest ([idé og tekst:   Arbejdsgruppen "Oprør fra knæhøjde". -1989. - 34 sider.  Litteraturliste: side 33-34. Hertil findes: Arbejdshæfte. Knytter sig til: Inge Olsen: Hvad siger  juraen om incest.

34.31 Grothe Nielsen, Beth: Så græd jeg lidt for mig selv : hvad børn kan berette om overgreb : en udfordring til systemerne. 1995. - 213 sider. 

Om holdninger og reaktioner hos politi, retsvæsen og sociale myndigheder i forbindelse  med børns beretninger om seksuelle overgreb.  Litteratur: side 208-213

34.31 Grothe Nielsen, Beth: Seksuelle overgreb mod børn i familien : et offerperspektiv på straffesystemet. - 1991. - 321 sider : ill. Med litteraturhenvisninger

38.5 Bray, Madge: Barnets stemme : om seksuelle overgreb mod børn . -1993. - 262 sider.

Forfatteren, der er psykolog, sociolog og socialrådgiver, fortæller om sin behandlingsform overfor seksuelt misbrugte børn, en arbejdsform der tager udgangspunkt i barnets situation, og hvor leg og legetøj udgør en vigtig del. Derefter gives en skildring af seks  behandlingsforløb

 30.1779 Bryld, Tine: Ikke en engel. - 1997. - 176 sider

 Nannas følelser omkring sin fars voldelige adfærd og seksuelle misbrug af hende samt hendes forsøg på at frigøre sig fra ham beskrives gennem  brevveksling mellem hende og Tine Bryld og uddrag af deres radiosamtaler fra rådgivningsprogrammet "Tværs".  Fra 14 år  

37.79 Hayden, Torey L.: Historien om Sheila. -1995. - 228 sider. - (Virkelighedens verden). - 

Samhørende: Historien om Sheila ; Mod alle odds. Læreren i en specialklasse for adfærdsvanskelige børn, fortæller om seksårige Sheila, som aldrig græder og er voldelig og destruktiv. Hendes frygtelige baggrund afsløres, og langsomt bliver hun hjulpet til at få det bedre.

 

61.642  Hayden, Torey L.: Mod alle odds. -1999. - 288 sider. -  (Virkelighedens verden).

38.7 Hayden, Torey L.:  Skyggepigen . - Århus : Klim, 1993. - 266 sider. 

Forfatteren, en amerikansk børnepsykolog, beretter om sit arbejde med en otte-årig pige, der er krøbet totalt ind i sig selv for at holde den virkelige verden ude. Efterhånden som hun får pigen til at åbne sig, viser det sig at pigens liv er belastet med både fysisk og  psykisk misbrug 

30.1779 Randi: Følfoden i asfalten : to incestofre taler ud. -1995. – 106 sider.

2 norske søstre fortæller, hvordan de blev misbrugt seksuelt af deres onkel og om de følelsesmæssige blokeringer, det medførte, indtil de kunne tale med familien og politiet om det

61.642 Hildebrand, Eva: Drenge og seksuelle overgreb : forståelse, analyse og behandling.  1994. – 264 sider.

Om drenge som henholdsvis ofre og krænkere i forbindelse med seksuelle overgreb, med hovedvægt på psykoterapeutisk behandling af især krænkerne.  Med litteraturhenvisninger   

30.1779 Rod, Ivan: Smertens børn : om drenge og seksuelt misbrug. - Bittersøde nødder : en fortælling om skyld og skam (Alex E. Hansen)- 1990. - 43, 37 sider : ill.

Den ene del fortæller om en 11-årig drengs oplevelse af sin far som krænker. Anden del beskæftiger sig i reportageform med at afdække baggrunde for seksuelt misbrug af drenge.  Supplerende faglitteratur: side 41 ; Supplerende skønlitteratur: side 42. Fra 13 år