Til forsiden

Justitisministeriet bad i efteråret 2010 Landsorganisationen mod seksuelle overgreb deltage i arbejdet med en ny samlet strategi til bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, sammen med en lang række andre organisationer og ministerier, og LMSO indsendte sine forslag til hvad der skulle med i en ny handlingsplan - se her.


Nu er handlingsplanen offentliggjort - den kan læses og downloades på http://www.justitsministeriet.dk/
  

Ord uden handling  - Red Barnet om Regeringens handlingsplan:

Regeringens strategi om seksuelt misbrug mangler mål, ambitioner og muskler. Det er en skuffelse, mener organisationen.  

Regeringen har i dag offentliggjort en samlet strategi til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn. Strategien skal afløse Handlingsplanen fra 2003 og har fået titlen ”Handling bag ord”, men burde måske have heddet ”ord uden handling”.  

Ligesom handlingsplanen fra 2003 mangler denne strategi desværre også ambitioner, konkrete evaluerbare mål og præcise økonomiske prioriteringer.

 - Det er en skuffelse, at regeringen ikke har været mere ambitiøs, siger psykolog Kuno Sørensen fra Red Barnet, som har været med til at levere input til regeringens udspil.

Fin oversigt, men mangel på konkrete tiltag
Strategien er en fin oversigt over de mange gode initiativer på området i Danmark og teksterne beskriver også nogle gode idealer for, hvordan det kunne eller burde være. Det er også positivt, at regeringen i sin tilgang inkluderer tilgrænsende områder, der beskæftiger sig med børn, der er særligt udsatte, og på den måde får formidlet et helhedssyn på overgreb, tværfaglighed og udsathed.

Men når det kommer til, hvordan de konkrete indsatser skal realiseres og i hvilket tempo, så bliver retorikken betydelig mere uklar.

Om Videnscentret SISO hedder det, at ”der i de kommende år arbejdes videre med vidensdeling og udbredelse af SISO’s beredskabsplaner”. Intet sted er der nævnt målsætninger f.eks. om hvornår alle kommuner skal have en aktiv og levende beredskabsplan eller hvilke midler SISO vil få rådighed for deres arbejde.  

Økonomisk krise er ingen undskyldning
På samme måde er det med indsatsen i forhold til unge krænkere. Strategien fremhæver Janus Centret, men nævner ikke de nuværende problemer med at skabe et landsdækkende tilbud, der når ud til Udkantsdanmark. Der er hverken prioriteret økonomi eller sat målsætninger for, hvor langt vi skal nå på dette område.  

- Selvom Danmark er i økonomisk krise, så burde regeringen have foretaget nogle markant bedre prioriteringer. De utilstrækkelige indsatser fører til et for højt antal traumatiserede børneskæbner. Det er uanstændigt, og det koster samfundet mange penge, siger Kuno Sørensen, psykolog i Red Barnet  

I Danmark er indsatsen i forhold til seksuelle overgreb på børn god på mange områder, når vi sammenligner os med andre lande. Men både FN’s Børnekomite, børneorganisationer og fagfolk er dog enige om, at Danmark halter bagefter på flere punkter, blandt andet:  

1.      Utilstrækkelig uddannelse af pædagoger, lærere, socialrådgivere og sundhedsplejersker. Strategien konstaterer blot at ”uddannelserne fortsat skal sikre at de får kendskab til de særlige forhold”. Altså ingen ambitioner om at skulle gøre det bedre.  

2.      Tværfaglig/tværsektoriel samarbejdsmodel (børnehuse). Efter strukturreformen i 2007 blev ansvaret overdraget til kommunerne, og erfaringerne viser, at kommuner ikke magter at opretholde et tilstrækkeligt højt fagligt niveau i deres håndtering af sager om seksuelle overgreb. Mange familier bliver ladt i stikken. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb har derfor udarbejdet en model med 10 – 12 børnehuse på landsplan, der skal specialisere sig i at bistå og samarbejde med kommunerne om disse vanskelige sager. I strategien er drøftelserne af dette desværre udskudt til satspuljeforhandlingerne for 2012.  

3.      Forskning og faglig viden. Strategien mangler en samlet målsætning for videns- og dataindsamling på dette område. Der bakkes op om de nuværende vidensindsamlinger, men f.eks. prioriteringen af opbygningen og vedligeholdelsen af en samlet registrering af disse sager og myndighedernes håndtering af dem er helt fraværende.  

Et positivt element er dog, at regeringen vil nedsætte en bredt sammensat følgegruppe med repræsentanter for ministerier, organisationer og fagfolk, der arbejder med området til at følge arbejdet med gennemførelsen.  

- Følgegruppens arbejde ville dog være mere meningsfyldt, hvis strategien havde indeholdt konkrete mål, som følgegruppen kunne evaluere på, siger Kuno Sørensen  

 

Senest opdateret: 21-09-2011