Til forsiden

Har du været udsat for seksuelle overgreb - Hvordan få  hjælp?

Er du voksen med senfølger af seksuelle overgreb eller pårørende til en voksen med senfølger, har du flere forskellige muligheder for at få behandling, støtte eller rådgivning.

Danmarks støttecentre - 19 centre over hele landet er til for dig
Centrene er geografisk spredt over det meste af landet men særligt koncentreret omkring de største byer, København, Århus og Odense, men der er også centre i Syd- og Sønderjylland.

Centrene tilbyder hjælp til personer som har været eller bliver udsat for seksuelle overgreb samt for pårørende. Det kan dreje sig om incest, voldtægt, seksuel chikane eller uønskede seksuelle tilnærmelser. 

Støttecentrenes tilbud er meget forskellige. Tilbuddene er f.eks. rådgivning, samtaler, terapi, selvhjælpsgrupper og mulighed for socialt samvær. Se listen over støttecentre her.

På centrene arbejder der personer med bred kompetence som har indsigt i problematikken - såvel professionelle som frivillige. Nogle af centrene opkræver brugerbetaling, mens andre - typisk selvhjælps- og frivilligcentrene - tilbyder gratis anonym hjælp i form af samtaler og/elle selvhjælpsgrupper.

Psykologisk krisehjælp
Via egen læge kan du søge et sygesikringstilskud på 60 % til krisehjælp for 'Personer der inden det fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb'.

Servicestyrelsens psykologordning
tilbyder gratis psykologbehandling. Målgruppen er mænd og kvinder, der er fyldt 18 år, og som har været udsat for seksuelle overgreb i barn- eller ungdommen. Tilbuddet dækker 11 gratis behandlinger hos en af ordningens tilknyttede psykologer.
 Man kan  ringe på tlf. 72 42 38 80 tirsdag og fredag i tidsrummene 10-12 og 13-14, hvis man har spørgsmål.

VISO
VISO tilbyder specialrådgivning til voksne med senfølger gennem deres leverandørnetværk - pt. Støttecenter mod Incest og Incest Center Fyn.
Specialrådgivningens konkrete indhold og omfang afhænger af, hvem der modtager rådgivningen samt af situationen i øvrigt. Læs mere om VISOs tilbud her.

SISO's Hotline telefon: ring 20 77 11 20 for hjælp ved mistanke om seksuelle overgreb

Er man offer for eller har mistanke om seksuelle overgreb, kan man ringe til SISO (Social Indsats ved Seksuelle Overgreb) under Servicestyrelsen, og få råd og vejledning.

20 77 11 20 er telefonnummeret til rådgivningscenteret, SISO og her kan alle ofre for et seksuelt overgreb få hjælp. Rådgivningstjenesten vil være i stand til at henvise dem, der henvender sig, til det rette sted at få hjælp og behandling.

Telefonen er åben mandag - onsdag fra kl. 9.30 - 15.00, torsdag fra kl. 9.30 - 18.00 og fredag fra kl. 9.30 - 13.00. Er telefonen optaget, eller er det uden for åbningstiden, kan man lægge sit navn og telefonnummer, så bliver man ringet op - forventeligt senere samme dag eller dagen efter.

Ny håndbog
Mennesker, der som børn eller unge har været udsat for seksuelle overgreb, har ofte behov for hjælp. Men hvilke muligheder findes der? Det kan man få overblik over i en ny, elektronisk håndbog der  kan downloades fra
http://www.servicestyrelsen.dk/udgivelser/udsatte/senfolger-af-seksuelle-overgreb/senfolger-af-seksuelle-overgreb-i-barndommen

Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen - oversigt over hjælpemuligheder for voksne.  

Bogen er lavet som en oversigt over de tilbud, der aktuelt er til målgruppen. Bogen beskriver bl.a. den hjælp, der kan hentes hos praktiserende læge, frivillige centre, VISO og Servicestyrelsens psykologordning.

Håndbogen er udarbejdet af Servicestyrelsen i samarbejde med Socialministeriet og er en omarbejdet og udvidet afløser for hæftet "Støtte til seksuelt misbrugte". 

Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen

Kender du til eller har du mistanke om overgreb ?  Hvad gør du?

Red Barnet har netop udgivet 3 meget relevante og informative foldere omkring seksuelle overgreb. Hvis vi skal gøre os forhåbninger om, at stoppe nogen overgreb fremover og hjælpe misbrugte børn, er information omkring faresignaler, mistanker og procedure i forbindelse med sager fuldstændig nødvendigt, at sætte sig ind i som voksen.

Folderne kan downloades gratis på dette link
http://www.redbarnet.dk/Fagbøger-og-artikler.aspx?ID=187&ProductID=PROD70

- Når voksne krænker
- Når mistanken opstår
- Når en mistanke er blevet til en sag

Bestil folderne hjem og læg dem fremme i skolen, børnehaven, klubben, seminarium, gymnasiet, arbejdspladsen, vaskekælderen, venteværelset ved læge og tandlæge og del dem ud til dit netværk. Alle der selv har børn eller arbejder med børn, skal turde tage stilling til dette problem - for børnenes skyld. Selvom vi alle regner med, at det aldrig sker for os eller vores nærmeste, viser virkelighedens billede desværre bare noget andet.

Uddrag fra hæftet "Når mistanken opstår":
"Det rammer som et lyn fra en klar himmel i helt almindelige små familie, hvor indefra- eller udefrakommende personer forgriber sig på børn. Jo mere synliggørelse og opmærksomhed vi retter mod emnet, jo bedre for børnene. 

Men der er naturligvis tale om en hårfin balance. For det er vigtigt, at forældre og fagfolk ikke ser seksuelle overgreb overalt og skaber en stemning af mistro, f.eks. omkring tætte relationer mellem børn og voksne. På trods af en solid viden på området er det altid svært at vide, om tegn på mistrivsel eller afvigende adfærd er tegn på seksuelle overgreb. 

Og man må træde varsomt, da falske beskyldninger kan have store negative konsekvenser for de involverede parter. Den bedste måde, hvorpå man kan forebygge seksuelle overgreb, er ved at skabe et miljø omkring barn-unge-voksen relationer, hvor der er nærvær og åbenhed om de ting, der er svære. I et sådant miljø har overgreb og andre typer af mistrivsel nemlig ringe kår for at trives upåagtet."

 

Vi har brug for din hjælp!

De 122.000 børn som misbruges seksuelt i Danmark har brug for din hjælp. 

Kampen for synliggørelse af problematikkerne og omfanget af seksuelle overgreb er et stort arbejde, der kræver mange aktiviteter med spredning af budskabet i alle afkroge af Danmark. Sådan en stor og vigtig kamp kræver stærkt sammenhold
(Pernille Gyldensø).

Se mere på  http://smuktliv.dk/Viharbrug.html

Hvad du kan gøre:

Skriv læserbreve
Benyt medierne og gør opmærksom på problematikken via f.eks. læserbreve i aviser, blogs på nettet og diverse debatter. Den øvrige befolkning der ikke har oplevet overgreb kender ikke til omfanget og hvilke umulige problematikker, som ofrene står i med hensyn til hjælp fra systemet og lovgivningen.

De fleste regner med, at ved så alvorlige forbrydelser som seksuelle overgreb mod børn, så fungerer alt fra politianmeldelse, lovgivning og hjælp som det skal. Vi skal derfor have gjort opmærksom på, at sådan fungerer systemet desværre bare ikke altid. For at opnå en bred folkelig opbakning til ændringer, skal vi derfor have budskabet ud.    

Meld dig som frivillig
Rundt omkring i landet er der flere foreninger, som bruger frivillige til at hjælpe og rådgive andre ofre. Se en samlet oversigt over landets centre på www.lmso.dk under Medlemsorganisationer. Her er også adresser og tlf.nr. på de enkelte centre.  

Er du uddannet eller har du arbejdet mange år med børn, kan du melde dig som frivillig hos Børns Vilkår. Se her hvordan.
http://boernsvilkaar.dk/Hjaelp/Bliv%20frivillig.aspx

Facebook
Støt op om gruppen "Mere politisk fokus på overgreb mod børn" ved at trykke "Synes godt om". Del al information i dit netværk, der slås op på Facebook-gruppens væg og vær med til at sprede budskabet.  

Mere politisk fokus på overgreb mod børn
Udover at være navnet på min politiske Facebook-gruppe, er denne overskrift også mit ønske for fremtidens social- og retspolitik. Der er mange uhensigtsmæssige love og regler, som umuliggører at ofrene bl.a. får den nødvendige juridiske opbakning og psykologhjælp, som de og deres pårørende har brug for. Det arbejder jeg og andre ildsjæle på, at få sat meget mere fokus på. Men vi har brug for DIN hjælp.

Det er ikke nok, at have en holdning til, at tingene burde være anderledes. Vi er nødt til at handle.

Du skal bruge din stemme - mundtligt og skriftligt. Benyt dig af, at vi har et folkestyret demokrati, hvor din mening HAR en betydning. Vi skal være tilstrækkelig mange for, at få ændret tingenes tilstand. Jeg vil derfor opfordrer dig til, at rette direkte henvendelse til politikerne på e-mail.

Nedenfor har jeg samlet alle e-mail adresserne på medlemmerne af Retsudvalget og Socialudvalget, lige til at copy/paste ind i din mail. 

Retsudvalget (Justitsministeren, formanden og medlemmerne)
jm@jm.dk; dfalll@ft.dk; karina.lorentzen@ft.dk; kim.andersen@ft.dk; kristian.lorentzen@ft.dk; karsten.nonbo@ft.dk; marlene.harpsoe@ft.dk; pia.adelsteen@ft.dk; tom.behnke@ft.dk; vivi.kier@ft.dk; simon.ammitzboll@ft.dk; karen.haekkerup@ft.dk; maja.panduro@ft.dk; mogens.jensen@ft.dk; julie.skovsby@ft.dk; anne.baastrup@ft.dk; manu.sareen@ft.dk; line.barfod@ft.dk

Socialudvalget (Socialministeren, formanden og medlemmerne)
min@sm.dk; martin.henriksen@ft.dkverbo@ft.dk; louise.elholm@ft.dk; sophie.lohde@ft.dk; dftipe@ft.dk; rene.christensen@ft.dk; vivi.kier@ft.dk; per.jorgensen@ft.dk; mette.frederiksen@ft.dk; orla.hav@ft.dk; julie.skovsby@ft.dk; lise.seelen@ft.dk; ozlem.cekic@ft.dk; astrid.krag@ft.dk; rvanga@ft.dk; line.barfod@ft.dk

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit spørgsmål/henvendelse drejer som om social- eller retspolitik - er du velkommen til at skrive til Pernille Gyldensøe på info@smuktliv.dk

 

Senest opdateret: 21-09-2011