Indmeldelsesblanket  

Undertegnede forening / institution sψger hermed om optagelse som medlem af

Landsorganisationen Mod Seksuelle Overgreb

Foreningens ( Institutionerns Navn:

 ………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………..

Adresse ……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

E-mail …………………………………………..

Hjemmeside…………………………………………………………………………………………

Formand …………………………………………………………………………………………...

   

Vi bekrζfter ved vores underskrift at vi forpligter os til at overholde Landsorganisationens vedtζgter, vζrdigrundlag og etiske retningslinier samt at vi vil bidrage til den landsdζkkende statistik.

Sted & Dato                                   Underskrift

………………………………….                       ……………………………………………….

 

Indsendes til Landsorganiationen Mod Seksuelle Overgreb  
v/ formand Carsten Borup
BORUPs, Beder Landevej 87 A, 8330 Beder
mail:
carsten.borumailto:carsten.borup@gmail.comp@gmail.com


Oprettet 1.10.2009.   Senest opdateret: 18-10-2011