Til forsiden

Psykolog Jørgen Skeel-Gjørling
Rådgivningscenteret for børn og unge, Århus Kommune, Langenæs Alle 18, 8000 Århus C.
tlf: 89401100 eller 8940 1106.  mail:
jske@aarhus.dk 

Uddannelse:
Cand. psych.
Specialist i psykoterapi og supervision
Specialist i børnepsykologi og supervision
Autoriseret Imago-terapeut
Efteruddannelse i systemisk og strukturel familieterapi, netværksterapi, flerfamilie-terapi, parterapi og
narrativ terapi og supervision. Ansat 1. januar 1991.

Jeg er på Rådgivningscentret, fordi det tilgodeser mit behov for at hjælpe børn og familier i alvorlig nød
til at komme videre med livet.
Jeg sætter pris på de komplekse og forskelligartede opgaver med både børn, unge og forældre, vi får
henvist. Det er vigtigt for mig, at samarbejdet foregår i tværfaglige teams, der sikrer en høj kvalitet i
vore ydelser, og fordi det er personligt inspirerende og udviklende at løfte i flok på den måde.

Jeg udbyder især parterapi i min private praksis, men også individuelle samtaler og supervision. Jeg har
omfattende erfaring med parterapi bl.a. fra min deltagelse i Familiestyrelsens 4 årige Par-rådgivnings-
projekt fra 2006 – 2009. Det blev afsluttet med en positiv evidens-rapport juni 2009.

Jeg har taget en efteruddannelse i parterapi (Imago Relations Terapi) ved psykolog Jette Simon.
Det har vist sig at være en virkningsfuld teori og metode, som jeg gerne bringer i anvendelse suppleret
med et langt terapi-livs mange andre erfaringer.

Jeg har i snart 20 år haft min hovedbeskæftigelse ved Rådgivningscentret For Børn og Unge, der yder en højt estimeret behandlingsindsats til børn, unge og familier, der har været udsat for omsorgssvigt, traumer og overgreb, bl.a. seksuelle.  

www.psykologjoergenskeel.dk

http://lokalcentre.aarhuskommune.dk/portal/organisation/sociale_forhold_og_beskaeftigelse/socialforvaltningen/sociale_institutioner/raadgivningscentret/om_os/medarbejderoversigt