Til forsiden

Præsentation af Lene Kirkegaard, Etisk Råd

Jeg er uddannet psykolog fra Psykologisk Institut på Århus Universitet og senere Autoriseret af Psykolognævnet. Jeg er desuden medlem af Dansk Psykologforening.

Jeg har arbejdet som privatpraktiserende psykolog gennem flere år og blandt andet været under sygesikringens ”Føl-ordning”, hvor jeg har stiftet bekendtskab mange forskellige problemstillinger. Tidligere har jeg bl.a. undervist i psykologi, været tilknyttet Kræftens Bekæmpelse som frivillig psykolog og arbejdet med forældreevnevurdering og familiebehandling på en døgninstitution.

Har været medlem af Etisk Rås ´siden 2010. Min begrundelse for at genopstille i 2012 til etisk råd er, at jeg gerne vil være med til det vigtige arbejde som LMSO laver. Jeg vil gerne bidrage til på det organisatoriske plan at synliggøre problemstillinger relateret til seksuelle overgreb og bidrage til at sikre en høj både faglig og etisk standard i drøftelsen af de spørgsmål, som vil opstå i både LMSO og samfundet mere bredt.

 

Se mere på http://lenekirkegaard.dk/