Til forsiden

Målsætninger og opgaver for Landsorganisationen

Målgrupper:
Alle mennesker i Danmark, som er berørt direkte eller indirekte af den seksuelle overgrebsproblematik, er landsorganisationmens målgrupper

Landsorganisationens overordnede målsætninger i henhold  til vedtægterne er:  

Målsætning i forhold til målgrupperne

Målsætning i forhold til omverdenen:


Målsætning i forhold til medlemsorganisationerne

o    At optimere medlemsorganisationernes egen indsats

o    At danne grundlag for et stærkt og tværgående samarbejde medlemsorganisationerne imellem

o    At igangsætte projekter, som kan understøtte og styrke medlemsorganisationernes position og virke

Opgaver og kompetencer:  

Landsorganisationens opgaver er defineret af:  

Sekretariatet:
Sekretariatet er alene et udførende led efter bevilling og anvisning fra bestyrelsen og generalforsamlingen. Sekretariatslederens ansvar er bestemt af vedkommendes ansættelsesbrev og funktionsbeskrivelse samt uddelegeret kompetence fra bestyrelsen, på baggrund af et tæt samarbejde og gensidigt tillidsforhold mellem bestyrelse og sekretariatsleder.

Sekretariatslederen er ansvarlig over for bestyrelsen for sekretariatets drift, tegner organisationen udadtil i samarbejde med formanden, ansætter anden lønnet arbejdskraft og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Bestyrelsen skal påse, at sekretariatet og sekretariatslederen har de fornødne kompe­tencer til at løfte og udføre opgaverne i sekretariatet på et fagligt forsvarligt niveau – herunder også at vejlede bestyrelsen om dens opgaver og ansvar.

Sekretariatets opgaver overordnet er:

Eksternt i forhold til omverdenen:

 

Internt i forhold til organisationen og medlemmerne :

 

 

Oprettet 1.10.2009.   Senest opdateret: 10-12-2009