Til forsiden

Marianne Munk

 

Jeg er født i 1938, er pensioneret bibliotekar (afdelingsleder) og har en psykoterapeutuddannelse fra Bjødstrup, som jeg bl.a. anvender i frivilligt arbejde i FrivilligKolding/Kolding Selvhjælp, hvor jeg gennem 10 år har haft samtaler med seksuelt misbrugte. 

Krisecenterbevægelsen:
Jeg har været frivillig siden 1981 i Kvindehuset Kolding Krisecenter, som jeg var med til at oprette og hvor jeg var forkvinde for krisecentrets bestyrelse fra 2000 til 2007 og nu er medlem af bestyrelsen. 
Jeg har siden 2002 været frivillig i FrivilligKolding/Kolding Selvhjælp, hvor jeg har samtaler med voksne med senfølger efter seksuelle overgreb og hvor jeg har været formand og næstformand for bestyrelsen. 

Jeg har været bestyrelsesmedlem i Landsorganisationen af KvindeKrisecentre LOKK 2008-2010 og var medlem af LOKKs Organisationsgruppe fra 2004 til 2008, hvor jeg var med til at forberede LOKKs ny struktur og nye vedtægter for LOKK samt LOKKs Etikgruppe, hvor jeg var med til at udarbejde forslag til etablering af et Etisk Forum i LOKK.

 

LMSO:
Jeg var medlem af arbejdsgruppen, som oprettede LMSO og har siddet i LMSO’s bestyrelse fra 2009 til 2012 og igen fra 2013. Jeg er endvidere webmaster for LMSO. 

Jeg mener at kunne bidrage til Landsorganisationens arbejde med den organisatoriske erfaring, som jeg har høstet i såvel mit arbejdsliv som i mit frivillige arbejde.

 

Mine visioner for Landsorganisationen er, at denne skal give hele området et løft, bl.a. ved at være talerør for centrene i forhold til offentlighed, medier og politikere og ved at skaffe flere midler til centrenes arbejde for målgruppen, således som det er udtrykt i de målsætninger og i det værdigrundlag for Landsorganisationen, som jeg har været med til at udarbejde i arbejdsgruppen.

Opdateret 30.8.2013