Til forsiden

Medlemsorganisationer i 
LMSO Landsorganisationen mod seksuelle Overgreb 
(
Danish Organisation against Sexual Abuse)

se adresser  se på kort

OBS. 3 regionale behandlingscentre
I forbindelse med satspuljeaftalen på det sociale område for 2012-2015 blev der afsat 67 mio. kr. til at styrke indsatsen over for mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb. Indsatsen skal bestå af tre regionale centre, som skal samle og koordinere den allerede eksisterende indsats på området, og sikre landsdækkende hjælp til målgruppen. Til gengæld er der skåret kraftigt ned på støtten til de øvrige centre, der arbejder med senfølger.

Centrene betjener kun borgere fra egen region og placeres således:

 

ooooo00000ooooo


Medlemmer af LMSO:

ESARPAC/EPSICC-Danmark - (EuropeanSchool of Abuse Related PAstoral Counselling/European Psychotherapeutic School In Christian Culture)
PårørendeForeningen for Seksuelt Krænkede (PFSK)
Spor - Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb

Hovedstadsområdet:

Albahus
- Frederiksberg
Joan-Søstrene
- København 
Støttecenter mod incest - Frederiksberg

Fyn:
CSM Fyn - Center for seksuelt misbrugte
- Odense

Nord- og Midtjylland:
Christine Centeret - Århus

Hjælp til Selvhjælp Nord 
Joan-Søstrene -  Århus
KRIS - Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte
- Århus
Kvisten
 -  Århus, Viborg, Skive, Nykøbing,  Holstebro og Silkeborg


Midt- og Vestjylland:
KRIS - Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Herning
FrejaCenteret - Esbjerg

Syd- og Sønderjylland:
www.FrivilligKolding.dk  Kolding
Aabenraa Selvhjælpscenter - Aabenraa
Frøken Gertruds Forening for incestramte voksne - Skodborg
Selvhjælp Sydvest - Skærbæk

Andre centre (ikke-medlemmer af LMSO):
Incest Center Fyn - Odense
Thora Center - København
CICEM : Center for incestramte & seksuelt misbrugte - Ålborg
Liljen - Randers

 

Links til andre

Bliv medlem af LMSO  - det koster kun kr. 500,00 pr. år 

Kontingentet er sat så lavt fordi vi gerne vil have så mange som muligt af støttecentrene med som medlemmer. Jo flere vi er jo mere gennemslagskraft får vi.

 

Oprettet 25-08-2009.   Senest opdateret: 08.03.2012