Til forsiden

Nyhedsbrev nr. 4
fra Landsorganisationen mod seksuelle overgreb - LMSO
Januar 2012

Kære alle ude i medlemsorganisationerne,

Vi håber, at I har haft en god jul og et godt nytår.

LMSO tager hermed hul på det nye år med et nyhedsbrev, som skal informere medlemsorganisationerne om bestyrelsens arbejde og initiativer, og som skal give medlemsorganisationerne mulighed for at blive inspireret og benytte sig af hinandens tilbud og aktiviteter – alt sammen til gavn for vores brugere.

I opfordres alle til at sende programmer for oplæg, arrangementer, kurser og nye tilbud til LMSO, så vi kan videreformidle det til de andre medlemsorganisationer, så endnu flere brugere vil blive gjort opmærksomme på de mange gode tiltag.

Derudover er LMSO altid interesserede i at høre, hvilke problematikker der fylder i hverdagen i medlemsorganisationerne, som LMSO kan sætte fokus på. Skriv til Næstformand Sofie Kønigsfeldt på: sofiekonigsfeldt@gmail.com med input til nyhedsbrevet.

I må meget gerne sende nyhedsbrevet videre til jeres brugere, medarbejdere og samarbejdspartnere samt evt. printe det og hænge det på jeres opslagstavle.

Satspuljeforlig

D. 14/11 offentliggjorde Socialministeriet, at Satspuljepartierne har prioriteret bedre hjælp til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Der afsættes 67 mio. kr. til området, og pengene skal bruges til at videreføre psykologordningen samt til tre regionale centre, som skal koordinere hjælpen. 

Det har endnu ikke været muligt at få mere konkret viden om oprettelsen af de tre centre eller fordelingen af midler til LMSO og medlemsorganisationerne. Der forventes en redegørelse i februar. Læs hele pressemeddelelsen her: http://www.sm.dk/Nyheder/Sider/Vis%20Nyhed.aspx?NewsItem=709

Arbejdet i LMSO

D. 21/12 2011 døde Grete Brink, som var formand for Frivillig Kolding og bestyrelsesmedlem i LMSO. Det har været et stort fagligt og personligt tab for de mennesker, der har arbejdet sammen med Grete. Inger Margrethe Juhl Møller overtager Gretes plads i bestyrelsen.

 

Medlemsmøde i LMSO

LMSO inviterer til medlemsmøde d. 6/3 2012 i Odense. Formålet er at medlems-organisationerne i forlængelse af det nye Satspuljeforlig mødes og giver deres stemme til kende, så LMSO kan bære den videre. Derudover vil LMSO indlede en dialog med medlemsorganisationerne om, hvilke behov og ønsker de har til landsorganisationen, og hvilke muligheder der reelt er for at indfri dem med bestyrelsens nuværende ressourcer. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, og så vender LMSO tilbage med program og præcis adresse.

 

Strategiseminar

LMSO’s bestyrelse har d. 7/1 2012 afholdt strategiseminar, hvor det er blevet besluttet, at gå videre med:

-    LMSO’s visuelle udtryk; Logo og nyt hjemmeside layout

-    Projekt Syd – et pilotprojekt om udvikling af en model for samarbejde mellem Kommuner og Frivilligcentre   afprøvet i Region Syd ved Inger Margrethe Juhl Møller fra Åbenrå Selvhjælp og Marianne Munk fra Frivillig Kolding.

-    Kursusudbud, foredrag og konsulentydelser i LMSO regi udarbejdes af  Niels Jakob Harboe, Jørgen Skeel-Gjørling og Carsten Borup

-    Pressestrategi for LMSO

-    Udvikling af strategi for viden, indsigt og en løbende påvirkning af relevant lovgivning 

Presse

LMSO har leveret baggrundsmateriale og udtalt sig til en række artikler i Politiken med følgende overskrifter:

-    Forening: Sexovergreb på børn skal ikke forældes

-    Overgreb fik ingen følger (casehistorie med Pernille Gyllensøe)

-    Psykologer fraråder misbrugte at anmelde overgreb (Artiklen er uklar i forhold til, at den omhandler voksne. Dette er uddybet i Læsernes Redaktør dagen efter artiklen blev ført)

-    Formand for Børnerådet meldte ikke sexovergreb (casehistorie med Lisbeth Zornig)

-    Pædofile får kortere straffe end voldtægtsmænd

-    Far straffes hårdere end stedfar for sexovergreb

Artiklerne er vedhæftet nyhedsbrevet.

 

Kurser og aktiviteter i medlemsorganisationerne:

LMSO

LMSO har ansøgt Socialministeriets Uddannelsespulje om midler til et weekend kursus for medlemsorganisationernes medarbejdere. Vi afventer svar, og skriver en detaljeret beskrivelse ud, når vi har afklaring om midlerne.

Kursusdag 1: Incestfamiliens særlige grænseproblemer, barnets mestringsstrategier og voksnes senfølger. Det misbrugte barn bruger såkaldte mestringsstrategier for at kunne leve med overgreb. Disse strategier kan i voksenlivet vise sig som symptomer eller senfølger.

Kursusdag 2: Offer/krænker/frelser-trekanten og differentiering. Dynamikken i denne trekant og hvordan de frivillige rådgivere dels, selv kan holde sig ude af trekanten, og dels kan støtte brugere i en sundere kontakt med andre mennesker. Differentiering omhandler evnen til at kunne holde fast i sig selv i kontakt med andre. 

Underviseren: MPF Psykoterapeut Lone Lyager

 

Støttecenter mod Incest starter partnergruppe

Støttecenter mod Incest Støttecenter opstarter i begyndelsen af 2012 et gruppetilbud for partnere til seksuelt misbrugte. Tilbuddet er gratis og du kan læse mere om det på: http://www.incest.dk/default.asp?ID=147

 

Foredrag for frivillige inden for overgrebsproblematikken

Frivillige som arbejder med mennesker berørt af seksuelle overgreb får muligheden for at lære mere om problematikken, og hvordan man som frivillig kan håndtere mødet med voksne med senfølger. Underviser er Lene Ulstrup fra AlbaHus, og tilbuddet er gratis og afholdes tre steder i landet:

Den 20. marts 2012 =  Århus, restaurant Navigator

Den 16. april 2012 =  Vanløse Kulturstation

Den 22. maj 2012 =  Mødecenter Odense

Læs mere i Center for frivilligt socialt arbejdes kursuskatalog for 2012: http://www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Tilbud+%26+aktiviteter/Kurser+%28Uddannelsespuljen%29/39453/Kursus

 

Joan-søstrene Århus holder temadag om senfølger af seksuelle overgreb

Fredag den 16. marts 2012 kl. 10.00 - 16.00 afholder Joan-søstrene Århus temadag om senfølger af seksuelle overgreb med oplæg fra Karin Dyhr, Psykolog Ruth Skovgaard, Psykoterapeut Marianne Dreyer, som er ekspert i behandling af choktraumer som følge af seksuelle overgreb.

Læs mere på http://joan-soestrene8000.dk/index.php?id=4

 

Ny rådgivningsmodel

Psykolog Kasper Østergård Linde – rådgivningskoordinator i AlbaHus og Psykolog Nynne Pedersen Elholm har udviklet en model for handlingsorienteret rådgivning af unge mennesker, der bliver seksuelt misbrugt. Modellens fokus er at opbygge den unges handlekraft, så vedkommende ønsker, tør og kan komme ud af overgrebene.  

Man kan læse artiklen i Psykologisk Pædagogisk Tidsskrift 2011, Vol.48,6, 540-552 under titlen: At ønske, turde og kunne – et forslag til en rådgivningsmodel.

Kvisten opstarter nye grupper

Kvisten opstarter en gruppe for mænd i Viborg og grupper for kvinder i henholdsvis Viborg, Silkeborg og Holstebro. Læs mere på: http://www.kvistene.dk/

Frivillig Kolding holder afslutning på frivillighedsåret

17/1 kl. 17-20 afrunder Frivillig Kolding frivillighedsåret. Anders La Cour (Copenhagen Business School) taler om farerne ved at blande velfærd og frivillighed og TV2 journalist Anne Klysner taler om velfærd og frivillighed med tv-briller. Tilmelding senest d. 9/1. Se mere på http://www.koldingselvhjaelp.dk/?Nyheder

Åbne torsdage for pårørende

Pårørendeforeningen for Seksuelt Krænkede (PFSK) vil med start i februar 2012 holde åbent hver torsdag fra 16-19 i Christine Centerets lokaler, Skolebakken 5 i Århus. Her kan pårørende til seksuelt krænkede komme og snakke med ligesindede, deltage i debatter med oplæg og udveksle erfaringer sammen.   

PFSK afholder en teaterforestilling om seksuelle overgreb på børn set fra pårørendes vinkel den 7. februar kl. 17-18 på Peter Sabroe Seminariet i Århus. Læs mere på www.pfsk.dk 

Undersøgelse af underretning blandt lærere

Fagbladet Folkeskolen har i 2011 gennemført en undersøgelse af, hvorvidt lærere underretter de sociale myndigheder, når de i arbejdet møder omsorgssvigtede børn. Undersøgelsen viser, at antallet af lærere der underretter er stigende, men at troen på at det nytter at underrette er faldende. Der underrettes kun i ca. 50 % af tilfældene. Læs undersøgelsen her: http://www.folkeskolen.dk/502608/panelundersoegelse-underretningspligten

LMSO’s Brigitta Volsted Rick, Carsten Borup og Kuno Sørensen har skrevet en artikel på baggrund af undersøgelsen. Den forventes at udkomme i begyndelsen af 2012.

 

Nyt fra Servicestyrelsen

Nyt navn

Servicestyrelsen har pr. 15/12 skiftet navn til Socialstyrelsen, som skal give et mere retvisende billede af, hvad styrelsen beskæftiger sig med.

 

Undersøgelse af kommunernes beredskab 

Socialstyrelsen har lavet en kortlægning af kommunernes beredskaber til håndtering af sager om seksuelle overgreb og vold mod børn. Formålet er at undersøge hvorvidt kommunerne har udarbejdet skriftlige beredskaber for håndtering af sager, der omhandler seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold mod børn, herunder beredskabernes karakter og indhold. Kortlægningen beskriver også, hvilke implementeringsstrategier kommunerne vælger for at sikre, at beredskaberne anvendes i den daglige praksis. Læs undersøgelsen her: http://shop.servicestyrelsen.dk/products/kommunernes-beredskaber-om-seksuelle-overgreb-mod-born?utm_source=Servicestyrelsen.dk&utm_campaign=8a0f623db2-kortlaegningberedskab&utm_medium=email  

Spillerum

Børnepsykolog Katrine Zeuthen har i samarbejde med Socialstyrelsen og Københavns Universitet udviklet det forebyggende undervisningsmateriale Spillerum, som kan anvendes af fagpersoner, der arbejder med børn. Formålet med Spillerum er at hjælpe børn og unge med at udvikle, kende og respektere egne og andres grænser samt at skelne mellem omsorg og overgreb. For at anvende Spillerum er et kursus påkrævet. Dette udbydes gratis. Læs mere på http://www.servicestyrelsen.dk/nyheder/kurser-i-brugen-af-spillerum

 

Ud med bagmændende

Socialstyrelsen og Center mod Menneskehandel har søsat kampagnen ”Ud med bagmændende” som har til formål at:

Besøg kampagnesitet her: http://www.ud-med-bagmaendene.dk/ 

 

Forebyggelse af overgreb på anbragte børn og unge

Børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, har en øget risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb – før og/eller under anbringelsen. Derfor har Socialstyrelsen udviklet et forebyggelsesmateriale til døgninstitutioner, opholdssteder og plejefamilier. Læs mere på: http://www.servicestyrelsen.dk/nyheder/forebyggelse-af-seksuelle-overgreb-mod-anbragte-born

 

Nyhedsbrev nr. 3
fra Landsorganisationen mod seksuelle overgreb - LMSO
December 2010

 Kære Medlemsorganisationer og samarbejdspartnere

I må meget gerne sende nyhedsbrevet videre til jeres brugere, medarbejdere og samarbejdspartnere samt evt. printe det og hænge det på jeres opslagstavle.  

Vi vil gerne bruge nyhedsbrevet til udveksling af nyheder og ideer. Derfor vil vi meget gerne modtage bidrag fra medlemmerne og samarbejdspartnere, så hvis I har indlæg til næste nyhedsbrev, som vi regner med udkommer i foråret 2011, er I meget velkomne til at sende en mail til: kontakt@lmso.dk.

God læselyst - med venlig hilsen
Bestyrelsen

Nyt fra Landsorganisationen mod seksuelle overgreb - LMSO  
Lederseminar
LMSO inviterer til lederseminar for ledere fra LMSO's medlemsorganisationer i Odense, onsdag den 26. januar 2011 kl. 10-15. Der udsendes invitation og program til centrene. Tilmelding senest 17. januar 2011.
 

Kurser
LMSO har planlagt kurser for centrenes frivillige 4 lørdage i foråret 2011 ved Vibeke Møller og en weekend i efteråret 2011 ved Lone Lyager. Begge er erfarne undervisere. Emnerne bliver for de fire lørdage:  
Seksuelle overgreb
PTSD (Posttraumatisk stress syndrom)
Rådgivningsetik
Hvordan passe på sig selv som frivillig rådgiver

På weekendkurset vil Lone Lyager undervise om grænseproblematikker i dysfunktionelle familier, mestringsstrategier m.m.  

Der er søgt midler til kurserne, som kun vil blive afholdt hvis ansøgningen imødekommes.  

Strategi til bekæmpelse af seksuelle overgreb
Justitsministeriet har bedt Landsorganisationen mod seksuelle overgreb deltage i arbejdet med en ny samlet strategi til bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, sammen med en lang række andre organisationer og ministerier.  

LMSO deltager stadig i arbejdet og Helle Borrowman, Brigitta Volsted Rick og Kuno Sørensen (for Red Barnet) deltog i seneste møde den 28/10-2010 i Justitsministeriet. Temaet var hovedsagelig forebyggelse. Det forventes at der bliver indkaldt til et sidste møde i begyndelsen af december, inden strategien ligger klar ved udgangen af 2010.

Økonomi
LMSOs bestyrelse har fortsat fokus på at opnå en fornuftig finansiering. Så vi arbejder ud fra de 'forhåndenværende søms princip', og igangsætter således kun aktiviteter når der er skaffet midler til det, og søger alle puljer og fonde Landsorganisationen er kvalificeret til.
 

Undersøgelse af de samfundsmæssige omkostninger ved senfølger
 
LMSO vil forsøge at få udarbejdet en undersøgelse om omkostningerne i forbindelse med seksuelle overgreb og senfølger heraf. Statens Institut for Folkesundhed er meget imødekommende, og vi håber vi kan få et samarbejde op at stå i løbet af 2011.  

Undersøgelsen er stærkt inspireret af denne nye undersøgelse ”Voldens pris - Samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder”  <http://www.si-folkesundhed.dk/Udgivelser/B%C3%B8ger%20og%20rapporter/2010/Voldens_pris.aspx>
En ny rapport ser på, hvad vold mod kvinder koster samfundet i bl.a. sundhedsvæsen, retsvæsen og krisecentre. Rapporten beskriver hvordan de økonomiske omkostninger fordeler sig, og kommer også ind på de menneskelige omkostninger for ofrene. Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet og støttet af Rockwool Fonden.           

Rapporten kan bestilles og downloades via hjemmesiden:www.si-folkesundhed.dk <http://www.si-folkesundhed.dk/Udgivelser/B%C3%B8ger%20og%20rapporter/2010/Voldens_pris.aspx> 

Satspuljeforliget 2011
LMSO kan fortælle, at satspuljepartierne har haft senfølgeområdet op til diskussion i satspuljeforhandlingerne, og har lagt en binding ind i satspuljeforliet om at området skal drøftes til næste år. I satspuljeforliet for 2011 står:
"Senfølger af seksuelle overgreb: Satspuljepartierne er enige om, at der skal ske en drøftelse af tilbud til voksne med senfølger af seksuelle overgreb i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2012 med henblik på at drøfte behovet for en landsdækkende permanent indsats på området, herunder hvordan "Fynsmodellen" med en kombination af professionel behandling og frivillig rådgivning og støtte kan udbredes."  

Se evt. hele aftalen på: www.sm.dk <http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2010/Aftaletekst%20endelig%20doc.pdf> 

LMSO følger udviklingen nøje, og vil tage emnet og 'Fyns-modellen' op på ledermødet. <http://www.synlighedsdagen.dk/images/spacer.gif>                 

Nyt fra Etisk Råd
Etisk Råd har konstitueret sig med Niels Jakob Harbo som formand, Jørgen Skeel-Gjørling som næstformand, Henriette Nielsen som mødekoordinator, Carsten Borup og Gerda Rasmussen som medlemmer samt Birthe Varming og Henriette Egeholm som suppleanter.  

Rådet har siden konstituering behandlet en sag for en medlemsorganisation. Sagen var for rådet en anledning til at arbejde med dets foretrukne måde at angribe en konkret problemstilling på samt at få en god erfaring med, hvordan vores indstilling til medlemsorganisationen var anvendelig. Rådet har endvidere på dets møder diskuteret, hvilke emner det kunne være relevante at sætte fokus på, og hvilke muligheder der var for dette. Områder som kommunernes indsats i forhold til krænkede, krænkere og pårørende er på bedding til at blive diskuteret i Rådet. Bestyrelsen har endvidere anmodet om en udtalelse fra Rådet omkring virtuel/animeret pornografi i lyset af udstillingen på Brandts Klædefabrik af mangategninger, hvilket Rådet derfor tager op.  

Rådet har endvidere haft et møde med Inger Marghrete Møller fra bestyrelsen angående det fremtidige samarbejde mellem Etisk Råd, bestyrelsen og LMSO. I skrivende stund arbejder bestyrelse og Etisk Råd på at holde et fælles møde, hvor indsatsen og ideerne til at få de forskellige kompetencer, som Rådet indeholder, sat i spil. Det fælles møde håber bestyrelse og Etisk Råd at kunne afholde først i det nye år.  

Sidst vil Etisk Råd gøre opmærksom på, at vi er et organ for hele LMSO. Såfremt medlemsorganisationerne har problemstillinger, som de gerne vil have vurderet, så er det altid muligt at fremsende en mail eller ringe til medlemmerne af Etisk Råd. Kontaktoplysningerne findes på lmso.dk <http://lmso.dk/etiskraad.htm> .  

Nyt fra Servicestyrelsen
Virkninger af indsatser i frivilligcentre Servicestyrelsen har igangsat en undersøgelse, der skal undersøge virkninger af indsatser i frivilligcentre over for voksne med senfølger af seksuelle overgreb. Projektet er et led i en samlet initiativ, der skal styrke indsatsen over for personer udsat for seksuelle overgreb. Derudover er et andet formål med projektet at udvikle værktøjer, som centrene fremadrettet kan bruge til at måle virkninger af indsatser og dermed i højere grad dokumentere det arbejde, der foregår ude i centrene.

Projektet skal gennemføres i tidsrummet 2010-2013.

Som en del af undersøgelsen vil Servicestyrelsen i løbet af 2011 besøge alle frivillige centre i landet, der har voksne borgere med senfølger som den primære målgruppe og som deltager i ”Årsstatistikken. Statistik om centre, der arbejder med senfølger”. Herigennem vil vi beskrive, hvilke indsatser, der tilbydes denne målgruppe og hvad indsatserne indeholder mm.. Derudover vil vi evaluere på brugernes egne oplevelser af, hvordan de har haft gavn af at indgå i en eller flere af udvalgte indsatser. Et antal centre er desuden udvalgt til at indgå i en effektmåling, hvor professor Ask Elklit vil foretage før og eftermålinger på psykologisk/psykoterapeutisk behandling.  

For mere info kontakt Sara Andersen, saa@servicestyrelsen.dk <mailto:%20saa@servicestyrelsen.dk> , telefon: 72 42 38 56

Ny pjece: Vold og seksuelle overgreb. Hvordan arbejder Servicestyrelsen med problemet? <http://www.servicestyrelsen.dk/udgivelser/udsatte/vold-i-naere-relationer/vold-og-seksuelle-overgreb.-hvordan-arbejder-servicestyrelsen-med-problemet>                                    
Servicestyrelsen har lavet en pjece til personer, der arbejder med og/eller interesserer sig for problemet vold og seksuelle overgreb. Pjecen kan downloades her <http://www.servicestyrelsen.dk/udgivelser/udsatte/vold-i-naere-relationer/vold-og-seksuelle-overgreb.-hvordan-arbejder-servicestyrelsen-med-problemet>

Pjecen indeholder en beskrivelse af de projekter og undersøgelser, som Servicestyrelsen har iværksat. I pjecen kan man eksempelvis læse om:           

*                VISO's specialrådgivning
*                Familierådgivning på krisecentre
*                Undervisningsmateriale om vold
*                Årsstatistik over kvinder og børn på krisecentre
*                Overblik over omfanget af vold og seksuelle overgreb
*                Samlet oversigt over Servicestyrelsens publikationer på området.

Psykologordningen
Psykologordningen under Servicestyrelsen er en forsøgsordning, hvor mænd og kvinder over 18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, kan søge om at få 11 timers gratis psykologhjælp.

OBS! Psykologordningen kører i perioden 15. august 2008 til 30. juni 2011.  

Ansøgningsskema til psykologordningen findes på Servicestyrelsens hjemmeside: www.servicestyrelsen.dk/psykologordningen  

Andre nyheder
Sig det bare! - en opfordring til børn om at fortælle det, hvis de har været udsat for seksuelle overgreb.

Kampagnetitlen "Sig det bare" er en opfordring til børn og unge, der har været udsat for et seksuelt overgreb, om at fortælle det til én, som de stoler på, eller selv tage direkte kontakt til ét af de tre projekter - også selvom man ikke bor i en af de tre kommuner - København, Hjørring eller Århus. Det kan ske telefonisk, på sms eller via hjemmesiden www.sigdetbare.dk <http://www.sigdetbare.dk/> .

Voksne opfordres ligeledes til at kontakte projektet, hvis de bliver betroet viden om et seksuelt overgreb på et barn eller ung. Uanset om de voksne er forældre, pædagoger, lærere, sagsbehandlere eller andet.

Anmeld ulovlige billeder af overgreb til Red Barnet Hos Red Barnet kan man anmelde billeder fra nettet af seksuelle overgreb på børn, eller børneporno som det normalt kaldes.

Betegnelsen børneporno er uheldig, fordi man kunne tænke at det var noget for børn, ligesom børnesko og børnebøger. Billederne er tværtimod et bevis på en seksuel udnyttelse af et barn. Gennem støtte fra EU-kommissionen samarbejder Red Barnet med civile hotlines i 32 lande verden over, og især med Rigspolitiet i Danmark. Ud over at fjerne billederne fra Internettet har politiet en vigtig opgave i at identificere de børn som optræder på billederne, og finde frem til om billederne eller filmene er så nye, at overgrebene stadig foregår.

Anmeldelser til Red Barnet kan ske på www.redbarnet.dk/anmeld eller på de postkort, som Red Barnet har ladet trykke.  

Ny bog:
 'Bag om borderline - et spørgsmål om opmærksomhed'
 <http://karindyhr.dk/boeger/bogkoeb00.asp> Karin Dyhr, som er forfatter til dokumentar-romanen Glaspigen, har udgivet en ny bog. Målgruppen strækker fra psykiatere til SOSU-medhjælpere over pædagoger, praktiserende læger, ergoterapeuter - kort sagt alle, som har at gøre med mennesker med en borderline-lidelse. Men målgruppen er bestemt også 'de virkelige specialister', som selv kender til problematikkerne fra deres eget liv. Bogen kan bestilles via hjemmesiden karindyhr.dk <http://karindyhr.dk/boeger/bogkoeb00.asp>            

Udstilling om voldtægt
DET ER ikke DIN SKYLD - udstilling om voldtægt på Kvindemuseet i Århus Kvindemuseets nye udstilling sætter fokus på voldtægt og handler bl.a. om skyld og skam, fortielse og fortvivlelse, og om at føle sig skyldig i noget, man ikke er skyld i. Det bærende element i udstillingen er personlige beretninger, som skuespilelever fra Skuespillerskolen ved Aarhus teater har indtalt til udstillingen. I forbindelse med udstillingen kan man følge en debatrække og opleve en teatermonolog. Målet med udstillingen er at være med til at forebygge og ændre holdninger. Udstillingen kan ses frem til 15. februar 2011.
 

Frivilligår
2011 er udnævnt til europæisk år for frivilligt arbejde. Officiel åbningskonference for det europæiske frivillighedsår 2011 i Danmark finder sted fredag den 28. januar 2011 i København kl. 10-16, hvor alle med interesse for medborgerskab og civilsamfundet er budt velkommen.  

På åbningskonferencen vil et bredt udsnit af aktører mødes og debattere, hvilken rolle det europæiske frivillighedsår skal spille ikke bare for den frivillige verden, men for hele vores velfærdssamfund. Oplysninger om program og tilmelding udsendes i løbet af december, se www.frivilligraadet.dk <http://www.frivilligraadet.dk/> .                

Nyt fra centrene
Alle indlæg til nyhedsbrevet er velkomne. Hvis jeres center gerne have en nyhed i næste nyhedsbrev så skriv til: kontakt@lmso.dk.

Formanden besøger centrene
LMSO’s formand Vibeke Møller og næstformanden Inger Margrethe Juel Møller har besøgt centrene i Sønderjylland (Sønderborg, Åbenrå, Skærbæk, Esbjerg og Haderslev) i oktober for at skabe en personlig kontakt og opfordre til netværksdannelse i regionen. De øvrige centre besøges senere.
 

Synlighedsdagen 2010
Synlighedsdagen blev i år afholdt i fire byer. Fra 2011 er uge 38 vores fælles 'Synlighedsuge', og vi opfordrer centrene til at lave arrangementer - store som små - for at sætte fokus på voksnes senfølger rundt om i hele landet.  

København: Synlighedsdagen i København arrangeres af Foreningen Synlighedsdagen. Dagen blev afholdt lørdag d. 18. september 2010 kl. 10-16.30 i Kulturhuset Islands Brygge. Ud fra tanken, at seksuelt misbrugte er blevet traumatiseret i et 'system' (familiesystemet), ville vi kaste lys over, hvordan mødet med andre systemer igennem livet, påvirker seksuelt misbrugte. Se et uddybende referat af temadagen her <http://www.synlighedsdagen.dk/referat_kbh_2010.html> .

Århus: Synlighedsdagen i Århus var arrangeret af Joan-søstrene, KRIS, Center for Voldtægtsofre og Christine Centret. Synlighedsdagen blev afholdt fredag den 17. september 2010 kl. 10-15 i auditoriet på ”Amtssygehuset” med temaet: ”Seksuelle overgreb - hvad gør jeg som fagperson?”. En velbesøgt dag, der sluttede med paneldiskussion, hvor tilhørerne fik mulighed for at fremsætte kommentarer og stille spørgsmål til oplægsholderne. En god diskussion som afslutning på dagen. Se et uddybende referat af temadagen her <http://www.synlighedsdagen.dk/referat_aarhus_2010.html> .

Kolding: Synlighedsdagen i Kolding, der var arrangeret af Kolding Selvhjælp & Frivilligcenter, blev afholdt tirsdag den 28. 9. kl. 19-22 på Kolding Teater. Da Capo teatret medvirkede og satte gang i en debat mellem publikum om Hvad gør jeg hvis jeg har mistanke om seksuelt misbrug? Der del deltog ca. 50 personer i arrangementet, som var gratis.  

Åbenrå:Synlighedsdagen d. 18.sept. 2010 i Åbenrå blev en stor succes, 50 mødte op. Oplæg af bl.a. psykolog, en pårørende samt 2 brugere om deres liv som seksuelt krænkede, hvoraf den ene stod frem i Radio P4, Syd regionen. 10 personer, seksuelt krænket, har siden kontaktet Åbenrå Selvhjælp om hjælp.

Nyt fra Åbenrå Selvhjælp
Håndbog for frivillige, en ny ide fra og med frivillige ligger klar. En håndbog og velkomst til nye frivillige, hvad det indebærer, regler, muligheder og glæder. En håndbog, der offentlig ligger som inspiration for andre til frivilligt arbejde.
Intern PC- Netværk, en frivillig ide, til frivilliges eget interne PC- Netværk til deling af viden, kurser, erfaring, møder
samarbejde, litteratur, kalender etc. Et firma vil sponsorere og oprette netværk og vedligeholdelse.
Facebook: Åbenrå Selvhjælp kommer på Facebook, er klar i starten af 2011. Pårørende til seksuelt krænkede er en overset gruppe, når man ser på hvad muligheder der er for at hjælp. Er deres barn f.eks i psykiatrisk behandling, kan de kun få de oplysninger, som deres barn ønsker, de skal have. Der er ingen hjælp til dem i offentligt regi, og der er ingen, der oplyser dem, om hvor de kan få hjælp.

Nyt fra Støttecenter mod incest
Partnergruppe: Støttecentret starter en gruppe for partnere til seksuelt misbrugte i starten af januar 2011, og har stadig ledige pladser. I gruppen får deltagerne mulighed for, sammen med ligesindede at få hjælp til nogle af de problemer der kan opstå i parforholdet, når ens partner kæmper med senfølger efter seksuelle overgreb. Gruppen mødes hver anden torsdag kl. 16.30 - 20.00. Tilbuddet er gratis. I må meget gerne formidle tilbuddet videre, hvis I kender nogen der kan have gavn af tilbuddet. For nærmere oplysninger ring til psykoterapeut Jeannie Harder på 22 91 25 18.

Donationer: Støttecenteret mangler pengegaver fra yderligere 74 personer i 2010, for at blive godkendt af SKAT som almenvelgørende forening. Privatpersoner kan derfor hjælpe, ved at overføre et mindre beløb gerne 50,- kr. til Støttecentrets konto: Reg. nr.: 0443 Konto nr.: 4646163250. Pengene bliver brugt til gavn for Støttecentrets brugere. I år er rummene til selvhjælpsgrupperne blevet sat i stand for de donationer der var kommet i 2009.  

Kalender 2010/11
December 2010: Dato er endnu ikke meldt ud. Møde i Justitsministeriet om en ny samlet strategi til bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn. LMSO deltager.  

11. januar 2011 Ansøgningsfrist for Udviklingspuljen. Puljens formål er at skabe positive resultater for udsatte grupper ved at yde støtte til udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde udført af NGO’er, frivillige organisationer m.v.Læs mere på www.sm.dk <http://www.sm.dk/Puljer/sociale-omraader/satspulje2011/udsatte/Sider/default.aspx> 

11. januar 2011 Ansøgningsfrist for Pilotpulje i civilsamfundsstrategien. Det er puljens mål via støtte til konkrete projekter at skabe rum for udvikling og innovation af sociale indsatser særligt i forhold til den forebyggende, opsøgende og tidlige indsats og samtidig give mulighed for at afprøve forskellige samarbejdsmodeller inden for nye områder. Læs mere på www.sm.dk <http://www.sm.dk/Puljer/sociale-omraader/satspulje2011/udsatte/Sider/default.aspx> 

20. januar 2011: Sidste frist for betaling af kontingent til LMSO. Opkrævningen vil blive sendt ud i løbet af december.  

26. januar 2011: Lederseminar i Odense for LMSO’s medlemsorganisationer. Tilmelding senest den 17. januar 2011.  

28. januar 2011: Åbningskonference for det europæiske frivillighedsår 2011 i København. Se mere i løbet af december på www.frivilligraadet.dk <http://www.frivilligraadet.dk/> 

Primo februar 2011: Ansøgningsfrist for Tips- og lottopuljen til særlige sociale formål. Sigtet med puljen er gennem tilskud til frivilligt socialt arbejde at styrke den samlede sociale indsats i samfundet. Læs mere på www.sm.dk <http://www.sm.dk/Puljer/sociale-omraader/frivillig/saerligsoc/Sider/Start.aspx> 

Hvis I har arrangementer der skal i kalenderen, så skriv til: kontakt@lmso.dk

 

 

Nyhedsbrev nr. 2
fra Landsorganisationen mod seksuelle overgreb - LMSO
september 2010

Kære Medlemsorganisationer og samarbejdspartnere

Hermed det 2. nyhedsbrev fra Landsorganisationen mod seksuelle overgreb. I må meget gerne sende nyhedsbrevet videre til jeres brugere, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Hvis I har indlæg til næste nyhedsbrev, som vi regner med udkommer i december/januar måned, er I meget velkomne til at sende en mail til: kontakt@lmso.dk.

God læselyst - med venlig hilsen
BestyrelsenKurser for frivillige
LMSO har planlagt kurser for centrenes frivillige 4 lørdage i foråret 2011 ved Vibeke Møller samt et weekend internatkursus i efteråret 2011 ved Lone Lyager. Begge er meget erfarne undervisere. Emnerne bliver for de fire lørdage:

• Seksuelle overgreb
• PTSD (Posttraumatisk stress syndrom)
• Rådgivningsetik
• Hvordan passe på sig selv som frivillig rådgiver

På weekendkurset vil Lone Lyager undervise om grænseproblematikker i dysfunktionelle familier, mestringsstrategier m.m.

Der er søgt midler til kurserne, som kun vil blive afholdt hvis ansøgningen imødekommes.

Handlingsplan til bekæmpelse af seksuelle overgreb
Justitsministeriet har taget initiativ til at få udarbejdet en ny samlet strategi til bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn. LMSO deltager og har indsendt input. Se www.lmso.dk.

Der er indkaldt til nyt møde i Justitsministeriet den 28. oktober 2010.

LMSO mødes med kommunerne
Bestyrelsen planlægger pt. møder med KL's Social- og Sundhedsudvalg samt Foreningen af Socialchefer - Udvalget for socialt udsatte. Formålet med møderne er at vise kommunerne, hvordan de med en bedre faglig indsats overfor voksne med senfølger kan spare penge.

NB! Til det formål vil vi gerne bede jer finde eksempler på sagsforløb fra jeres brugere, som har været i det kommunale system - helst med en "happy ending". Disse cases skal illustrere de omkostninger kommunen har haft, men som kunne have været undgået ved en tidlig indsats.

Send gerne en mail til kontakt@lmso.dk, så ringer vi jer op.

Udsatteråd
Der er udmeldt en ny pulje til oprettelse af kommunale udsatteråd, der skal give socialt udsatte et lokalt talerør (Serviceloven §15.75.02.10). Se mere på Socialministeriets hjemmeside www.sm.dk.

Kun kommuner kan ansøge om midler til udsatteråd. Kommuner kan evt. samarbejde med bruger- eller frivillige organisationer.

NB! LMSO opfordrer sine medlemsorganisationer til at presse deres kommune til at oprette et udsatteråd.

Ansøgningsfristen er den 28/9-2010, så det haster!

Generalforsamling 2010
LMSO afholdt sin første generalforsamling på Hindsgavl den 11.6.2010. Se referat på www.lmso.dk.

Bestyrelsen består nu af:
Vibeke Møller - formand, Inger Margrethe Juhl Møller - næstformand, Helle Borrowman - kasserer, Marianne Munk - sekretær og webmaster, Kuno Sørensen, Brigitta Volsted Rick, Lise Christiansen og suppleanterne Grete Brink og Odile Poulsen.

Etisk Råd består nu af:
Niels Jakob Harbo - formand, Jørgen Skeel-Gjørling - næstformand, Henriette Nielsen - mødekoordinator, Carsten Borup, Gerda Rasmussen og suppleanterne Birthe Varming og Henriette Egeholm.

Økonomi
LMSO har ikke fået det tilskud fra ministeriet som vi havde håbet på. Derfor søger vi fonde og puljer til udvikling af Landsorganisationens netværk, driften af bestyrelsen og Etisk Råd samt aktiviteter.

Folketingshøringen den 15. april 2010
Landsorganisationen mod seksuelle overgreb - LMSO arrangerede en folketingshøring på Christiansborg, hvor ca. 145 politikere, fagfolk og andre deltog. Ved høringen blev der sat fokus på de store gevinster, der kan høstes med en national indsats for voksne, der har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Indlæggene kan ses på www.lmso.dk

Aktuel debat på hjemmesiden
På LMSO’s hjemmeside er der oprettet en ny side med aktuel debat. Den indeholder presseklip om aktuelle emner, bl.a. om Manga-tegningerne. Medlemmerne opfordres til at følge med på Hjemmesiden, som løbende bliver opdateret med nyheder, og til selv at indsende bidrag.

Ny bog om overgreb
Den selvbiografiske bog ”Farvel, negative sociale arv” er Pernille Gyldensøe’ s debut som forfatter. " - Jeg er et levende bevis på, at drømme og mål kan realiseres på trods af en tung negativ social arv… ”. I april 2010 valgte hun at konfrontere sin krænker og det afstedkom umiddelbart efter en dødstrussel fra et nærtstående familiemedlem... Politiet afviste at hjælpe Pernille og hendes familie.

Bogen kan købes på www.smukthjem.dk og i boghandlen. Pris kr. 128,00 excl. porto eller kr. 166,00 incl. porto.

 

    Nyt fra centrene
Alle indlæg til nyhedsbrevet er velkomne. Hvis jeres center gerne have en nyhed i næste nyhedsbrev så skriv til: kontakt@lmso.dk.


Formanden besøger centrene
LMSO’s formand Vibeke Møller og næstformanden Inger Margrethe Juhl Møller planlægger besøg hos centrene i Sønderjylland (Sønderborg, Åbenrå, Skærbæk og Haderslev) i september, for at skabe en personlig kontakt og opfordre til netværksdannelse i regionen.

De øvrige centre i landet vil blive besøgt løbende.

10-års jubilæum
Incest Center Fyn fejrede 10-års jubilæum og inviterede samarbejdspartnere, klienter og andre interesserede til reception onsdag den 1. september 2010.

LMSO ønsker til lykke med de
10 år.


Kalender 2010

Synlighedsdagen 2010
Temadag om senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Se programmerne fra den enkelte by:

København 18. september
Århus 17. september
Kolding 28. september
Aabenraa 18. september

I skrivende stund er der planlagt et indlæg om senfølger i Aftenshowets lægepanel på DR1, mandag den 20. september mellem kl. 18 - 18.30. Men da det er TV vi har med at gøre, kan der ske ændringer fra den ene dag til den anden.

28. september
Lederseminar i Odense for LMSO’s medlemsorganisationer. Tilmelding senest 21/9-2010.

Fra 15. oktober
Udstilling om voldtægt ”Det er ikke din skyld” i Kvindemuseet, Århus. Åbnes af Anne Marie Helger, som er protektor for udstillingen.

28. oktober
Møde i Justitsministeriet om en ny samlet strategi til bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn. LMSO deltager.

19. november
Verdensdagen til forebyggelse af overgreb og vold mod børn
Læs mere på WWSF's hjemmeside.

Hvis I har arrangementer der skal i kalenderen, så skriv til: kontakt@lmso.dk

 

Nyhedsbrev nr. 1
fra Landsorganisationen mod seksuelle overgreb - LMSO
10. februar 2010   

              

Kære Medlemsorganisationer og samarbejdspartnere

Hermed det 1. nyhedsbrev fra Landsorganisationen mod seksuelle overgreb. I må meget gerne sende nyhedsbrevet videre til jeres brugere, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Hvis I har indlæg til næste nyhedsbrev som vi regner med udkommer i april/maj måned, er I meget velkomne til at sende en mail til: kontakt@lmso.dk.

God læselyst - med venlig hilsen
Bestyrelsen


Folketingshøring den 15. april 2010
Landsorganisationen mod seksuelle overgreb arrangerer en folketingshøring på Christiansborg. Ved høringen sættes fokus på de store gevinster, der kan høstes med en national indsats for voksne, der har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Så snart programmet ligger fast og invitationerne er klar, sender bestyrelsen yderligere materiale ud om høringen.


Handlingsplan til bekæmpelse af seksuelle overgreb
Justitsminister Brian Mikkelsen udtalte til medierne i marts 2009, at Justitsministeriet ville tage initiativ til at få udarbejdet en ny national handlingsplan i forhold til bekæmpelse af seksuelle overgreb. Arbejdet nåede ikke at gå i gang i 2009, men arbejdet går i gang i februar og forventes færdigt til sommeren 2010. Alle berørte organisationer der arbejder med området vil blive involveret, herunder også Landsorganisationen mod seksuelle overgreb.


Ny hjemmeside "Bryd cirklen"
Januscentret, Sexologisk Klinik Rigshospitalet og Red Barnet i fællesskab har udarbejdet en ny hjemmeside www.brydcirklen.dk, som henvender sig til voksne og unge med seksuelle tanker og fantasier om børn. Hjemmesidens formål er at informere om behandlingsmuligheder og motivere til at denne målgruppe til at søge rådgivning, for derigennem at få dem motiveret til at gå i behandling.


Unges trivsel år 2008
Unges trivsel - År 2008 - en undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb og vold i tidlig barndom og tidlig ungdom fra Statens Institut for Folkesundhed udkom i efteråret 2009. Læs et resume af undersøgelsens resultater her.


Nordisk konference
I 2011 vil der i Danmark blive afholdt en nordisk konference for centre der arbejder med den seksuelle overgrebsproblematik. Konferencen afhænger dog af at vi kan skaffe det økonomiske grundlag. Servicestyrelsen vil søge om penge fra Nordisk råd o.lign. Når finansieringen er på plads vil der komme nærmere oplysninger om konferencens indhold.


”Erfaringskonferanse” i Bergen
FMSO - vores norske søsterorganisation - inviterede to personer fra LMSO til konferencen. Der var indlæg om ’Mandsrollen i et overgrebsperspektiv’, fokus på mænd, Norge er nået langt, også i medierne. Det var 3 lærerige dage med indlæg, foredrag, videnskab, forskning, samt erfaring fra centre i Norge.
Læs mere i referatet her.


Nyt fra bestyrelsen
Der er sket ændringer i bestyrelsen:
Pga. arbejdspres er Marianne Immersen, Marianne Gram og Mads Sand Madsen trådt ud af bestyrelsen. Bestyrelsen har benyttet sig det mandat den fik på generalforsamlingen til at finde et eksternt bestyrelsesmedlem og en intern suppleant. Kuno Sørensen, Red Barnet og Helle Borrowman, Synlighedsdagen er derfor trådt ind i bestyrelsen. Inger Margrethe Møller er ny næstformand og Helle Borrowman ny kasserer.

Økonomi: LMSO har ikke fået det tilskud fra ministeriet som vi havde håbet på. Derfor søger vi fonde og puljer til udvikling af Landsorganisationens netværk, driften af bestyrelsen og Etisk Råd og aktiviteter som f.eks. folketingshøringen.
Hjemmeside: Vi arbejder på at modernisere hjemmesiden. Et nyt logo er tegnet, og på vej.


Nyt fra Servicestyrelsen
Psykologordningen

Psykologordningen er et tilbud om 11 timers gratis psykologbehandling til kvinder og mænd over 18 år, der oplever senfølger efter at være blevet udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Ansøgere kan hente ansøgningsskema på Servicestyrelsens hjemmeside: www.behandlingafovergreb.dk.

Psykologordningen er en forsøgsordning. Der visiteres ansøgere til ordningen i perioden 15. august 2008 til sommeren 2011. Der er frem til årsskiftet 2009-2010 behandlet ca. 720 ansøgninger. Der skal i alt visiteres ca. 1300 personer til ordningen. Ordningen har i en periode i 2009 været lukket for nye ansøgere, da vi ikke havde kapacitet til at visitere flere ansøgere.

Psykologordningen er fra 1. januar 2010 åben igen for ansøgere, vi har plads til at visitere ca. 400 ansøgere i 2010. Vi behandler ansøgerne i den rækkefølge, vi modtager dem i. Vi vil lukke for tilgang til psykologordningen igen, hvis det viser sig, at vi får flere ansøgere, end ordningen kan nå at visitere inden udgangen af 2010. Alle ansøgere får en tid til visitation i et brev med posten. Der er ventetid på visiteringssamtalen, da vi allerede har modtaget mange ansøgere.
      Nyt fra centrene
Alle indlæg til nyhedsbrevet er velkomne. Hvis jeres center gerne have en nyhed i næste nyhedsbrev så skriv til: kontakt@lmso.dk.


Ildsjælepris til CSM-Fyn
I oktober 2009 fik CSM-Fyn tildelt Årets Ildsjælepris fra Odense Kommune. Vi er selvfølgelig meget glade for den påskønnelse, der ligger i den tildeling. Det bedste ved prisen er, at den er med til at gøre os mere synlige, så vi på denne måde bliver mere kendte til gavn for mennesker, der har behov for at komme i kontakt med os.
Se evt. en artikel om ildsjæleprisen til CSM-Fyn på fyens.dk her.


Hjælp til selvhjælp Nord
Landsorganisationen har fået en ny medlemsorganisation: Hjælp til selvhjælp Nord. Vi vil gerne byde Hjælp til selvhjælp Nord velkommen i Landsorganisationen!


Synlighedsdagen 2010
Torsdag den 11. marts kl. 14 - 18 mødes centrene der arrangerer Synlighedsdagen 2010 i København, Århus, Odense, Kolding og Viborg til et netværksmøde på Christine Centeret i Århus. Hvis der er flere der er interesseret i at deltage eller at høre mere om hvad det indebærer at arrangere en temadag, er I meget velkomne til at kontakte netværket på: kontakt@synlighedsdagen.dk.


Kalender 2010
11. marts - Netværksmøde vedr. Synlighedsdagen på Christine Centeret, Århus.

15. april - Folketingshøring på Christiansborg.

26. - 27. april - Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder en konference som belyser og diskuterer mulighederne for at forebygge overgreb mod børn og mindske følgerne af overgreb. Se her.

10. - 12. maj - 6. Nordiske konference om børnemishandling og omsorgssvigt. Temaet for konferencen er: Samfund i forandring – børn og unge i klemme? Afholdes i København. Læs mere her.

10. - 11. juni - Hindsgavl. Servicestyrelsen inviterer frivilligcentre der arbejder med personer, der har været udsat for seksuelle overgreb til seminar på Hindsgavl Slot. Landsorganisationen mod seksuelle overgreb afholder den årlige generalforsamling en af dagene. Program og invitation følger.

18. september
Synlighedsdagen – temadag om senfølger af seksuelle overgreb i barndommen.

19. november - Verdensdagen mod seksuelle overgreb

Hvis I har arrangementer der skal i kalenderen så skriv til: kontakt@lmso.dk

Senest opdateret: 28.2.2012