Til forsiden

Nyt om medlemscentrene

2012  

ISARPAC repræsenteres nu af en ny organisation i Danmark: ESARPAC/EPSICC-Danmark - (EuropeanSchool of Abuse Related PAstoral Counselling/European Psychotherapeutic School In Christian Culture) en ny organisation - så dagens lys den 1. marts 2012. Organisationen har den internationale leder, læge og familieterapeut Vibeke Møller med i den nye bestyrelse og repræsenterer den internationale teologisk/terapeutisk uddannelse ISARPAC. Den har specifikt fået til opgave at

·         få denne internationale teologisk/terapeutiske uddannelse certificeret i Danmark

·         at sørge for, at der til stadighed uddannes rådgivere og terapeuter til at hjælpe personer udsat for overgreb

·         at videreføre og videreudvikle den 24årige viden om behandling af senfølger af seksuelle overgreb ud fra Teo van der Weeles arbejde

·         at bibeholde denne uddannelse her i landet, selv om undervisningssproget er på engelsk.

Nærmere information hos Vibeke Møller, på 29 89 14 31, e-mail: vibeke.moeller@webspeed.dk eller formand for bestyrelsen psykolog Marian Bridget Connolly 28 80 05 98 e-mail: psykolog-connolly@hotmail.com. Derfor skal vores medlemsnavn ISARPAC i LMSO ændres fremover til ESARPAC/EPSICC – Danmark, og kontaktes via Formanden Marian Bridget Connolly autoriseret psykolog og formand for ESARPAC/EPSICC – Danmark, Gyvelvej 16, 3600 Frederikssund.

2011
Åbenrå Selvhjælp har fået ny leder, der begynder 1. 12. 2011, da
Gudrun Christensen er gået på efterløn pr. 1. november. Vores
nye leder hedder Annette Overgaard Feddersen, er 51 år og bor i Harrislee (lige syd for grænsen).  Annette er gift og har to børn på 22 og 18 år, hun kommer fra en stilling som skole / hjemme -sygeplejerske ved Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig.
Status i Åbenrå Selvhjælp er lige nu pr. 10-11-2011, at 12 seksuelt krænkede får hjælp, 2 står på venteliste til en gruppe. Vi har individuelle samtaler og 2 grupper. Flere er i langvarige forløb, fra 7 -6 -3 til 1 år, samt adskillige nye i 2011. I Åbenrå Selvhjælp kaldes det samtaleforløb, men hvor behandling naturligt indgår, hvor der indgår professionelt uddannede.Sydslesvigs Kvindeforening har lige doneret Å.S. 15.000 kr.til temaet ensomhed, hvor pengene nu er øremærket til seksuelt krænkede. Det første arrangement afholdtes 16. nov. i Nygadehuset i Åbenrå. Vore seksuelt krænkede brugere er delvis medbestemmende om hvordan pengene skal bruges, bl.a. ud fra deres behov og ønsker.


2010
Incest Center Fyn fejrede 10-års jubilæum og inviterede i den anledning samarbejdspartnere, klienter og andre interesserede til reception onsdag den 1. september 2010. Centret har udgivet et jubilæumsskrift.

***********************

Fra 2008 til 2009 blev antallet af henvendelser til Frøken Gertruds Forening for incestramte voksnei Viborg  fordoblet. Cirka 60 klikker sig ind på hjemmesiden hvert døgn.

Godt 16.000 forskellige personer klikkede sig sidste år ind på hjemmesiden for incestramte voksne.

Frk. Gertruds forening for incestramte voksne tæller blot en snes medlemmer. Men antallet af henvendelser til foreningen står i grel modsætning til det beskedne medlemstal.

Bare sidste år klikkede godt 16.000 forskellige personer ind på hjemmesiden næsten 240.000 gange, foreningens frivillige gav personlig rådgivning til 125 personer, og i gennemsnit klikker cirka 60 ind på hjemmesiden hvert døgn året rundt. Fra 2008 til 2009 blev antallet af henvendelser næsten fordoblet - både på hjemmesiden og ved personligt fremmøde.

»Så der er i høj grad brug for vores forening, som udelukkende drives af frivillige og ulønnede ildsjæle,« siger Eva Carlsen, der er daglig leder af den landsdækkende forening med hjemsted i Viborg.

(Klip fra Viborg Folkeblad 21. februar 2010 09:01. Af Henning Just. Arkivfoto: Morten Dueholm).