Til forsiden

Hvad er incest og seksuelle overgreb?  

Definition:
Seksuelle overgreb mod børn er handlinger, hvor en voksen eller et større barn udnytter en mindreårig dreng eller pige ved at tvinge eller inddrage barnet i seksuelle handlinger for at tilfredsstille sine egne seksuelle behov.  
Se også Litteraturlisten

Den voksne gør noget seksuelt sammen med eller ved barnet, som barnet ikke har nogen sproglig eller erfaringsmæssig forudsætning for at forstå eller forholde sig til. 

Barnet er blevet involveret på den voksnes præmisser i noget, som ikke er naturligt for et barn og som barnet ikke selv har fundet på: Hun eller han er blevet lokket, presset eller truet til det.

Seksuelle overgreb foregår altid i det skjulte, det er noget hemmeligt, og det er ALDRIG barnets skyld. Heller ikke selv om barnet lod sig lokke med penge eller slik eller biografbilletter. Og heller ikke, hvis barnet selv syntes, det var til at holde ud, mens det stod på, eller måske ligefrem syntes, det var lidt rart. Dermed påtager barnet sig en medskyld, som det skammer sig over, men ...det er ALTID den voksne, som har ansvaret for seksuelt misbrug.

Også voksne udsættes for seksuelle overgreb som f.eks. voldtægt, sex-chikane m.m.

Man kalder det pædofili  når overgreb foregår uden for familien.

Man kalder det incest, når overgrebene sker i familien  
I
ncest er seksuelle overgreb begået af beslægtede voksne over for børn: forældre og børn, bedsteforældre og børnebørn, samt seksuelle overgreb mellem søskende. Incest er også seksuelle overgreb begået af stedforældre over for stedbørn.

Incest / Seksuelle overgreb på børn og unge kan være mange ting, f.eks.:    

Det seksuelle overgreb kan foregå en eller nogle få gange, men det kan også finde sted igen og igen. Børn og unge, som bliver seksuelt overgrebet kan ofte føle, at det på en eller anden måde er deres skyld. Det medfører skam og skyld og det gør, at barnet ikke tør fortælle om overgrebet. Men det er aldrig barnets skyld, den voksne har altid det fulde ansvar for de seksuelle overgreb.  

Omfanget af seksuelt misbrug  

Omfanget af børn der udsættes for seksuelle overgreb i Danmark kendes ikke med sikkerhed. Tæller man domfældelser, sigtelser og anmeldelser til politiet, får man ét tal ... men foretager man spørgeskemaundersøgelser får man et andet tal.

Der politianmeldes hvert år godt og vel 500 seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Anmeldelser om incest, det vil sige en seksuel krænkelse mod et barn fra en forælder, bedsteforælder eller søskende, udgør ca. 10 % af disse anmeldelser.  

Men der er ingen tvivl om, at det kun er en brøkdel af de reelle sager, der rent faktisk kommer i nærheden af retssystemet. Den grumme virkelighed er, at de ramte børn som oftest må leve alene med overgreb.

Det vi tror:
Undersøgelser tyder på, at seksuelle overgreb, bredt defineret, rammer mellem 10 og 20 % af alle børn og unge.

Det vi ved:
Nyere undersøgelser fra 1998 og 2002 viser, at 11,3% af de unge har haft seksuel erfaring, der er strafbar. I de senere år er der kommet fokus på. at mange krænkere selv har været udsat for overgreb eller vold og omsorgssvigt, og at 1/3 af alle seksuelle overgreb bliver begået af børn og unge under 18 år. Både piger og drenge udsættes for og begår overgreb.

Den samlede forekomst af strafbare seksuelle erfaringer fordelt på køn og forekomsten af sådanne erfaringer, som den unge selv har oplevet som et seksuelt overgreb, angivet i procent ud af alle svarpersoner (N=5829)
Kilde: K. Helweg-Larsen, K & H.B. Larsen: Unges trivsel år 2002. En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb i barndommen. Statens Institut for Folkesundhed, København, 2002. 

Læs mere: se litteraturlisten
Læs også også om
rapporten "Unges trivsel 2008"
S
e også siden om at sætte grænser 

Links:
"Sig det ikke til nogen" (DR-Dokumentarprogrammer om seksuelt misbrug af drenge) http://www.sigdetikketilnogen.dk/

Oprettet 25-08-2009.   Senest opdateret: 03-10-2010