Til forsiden

 

 

Overgrebscenter i Odense - Pressemeddelelse januar 2014

Socialministeriet har oprettet et landsdækkende Overgrebscenter, der rådgiver og vejleder voksne over 18 år, om senfølgerne efter fysiske og psykiske overgreb i barndommen. Overgrebscenter.dk har ydet rådgivning og vejledning siden d. 1. april 2013.

Overgrebscenter.dk er en telefon- og chatrådgivning, som er bemandet af en socialrådgiver og en psykolog.

Der tilbydes gratis, anonym vejledning og rådgivning til mennesker, over 18 år, der oplever følgevirkninger, efter at have været udsat for psykisk og/eller fysisk vold eller andet groft omsorgssvigt i opvæksten.

Rådgivningen giver den enkelte mulighed for, anonymt, at dele sine tanker, følelser og oplevelser, med en person, der har kendskab til følgevirkninger efter fysiske og psykiske overgreb.

Rådgivningen kan hjælpe med at afklare problemstillinger, skabe overblik og støtte til at komme videre.

Sammen med den enkelte vil rådgiveren vurdere, om der er behov for yderligere samtaler ved Overgrebscenter.dk’s telefon - eller chatrådgivning. Rådgiveren kan også hjælpe med, at finde frem til andre relevante rådgivnings- eller behandlings-muligheder.

Tilbuddet henvender sig også til pårørende, fagpersoner, frivillige eller studerende, der har spørgsmål vedr. følgevirkninger efter psykisk og/eller fysisk vold eller groft omsorgssvigt.

Overgrebscenter.dk er finansieret af SATS-puljemidler og Socialministeriet har afsat 2 millioner kroner til etablering og drift af overgrebscenteret, over en 3-årig periode fra 2013 til 2015.

Overgrebscenteret hører organisatorisk ind under Center For Seksuelt Misbrugte Syd- Behandlingssektion (CSM-Syd) i Odense.

For yderligere oplysninger om Overgrebscenter.dk, kontakt:

Mette List Elhøj, psykolog, tlf: 70 70 28 40 e-mail: ogc@mail.dk

 Lars Hejgaard, socialrådgiver, tlf: 70 70 28 40 e-mail: ogc@mail.dk

Pressekontakt: Lone Westphal Eriksen, Leder (CSM-Syd), tlf.: 63 11 07 12.

 

 Senest opdateret 16.1.2014