Til forsiden

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 10. juni 2010 kl. 21. Sted: Hindsgavl Slot

Deltagere: Vibeke Møller (VM), Inger Margrethe Thora Juhl Møller (IM), Helle Borrowman (BVR), Marianne Munk (MM)  

Ordstyrer: VM         Referent: MM  

Dagsorden:

 

Beslutning:

1.      
Forberedelse af generalforsamlingen


Formandens beretning godkendt

2.     
Godkendelse af nyt medlem


Pårørendeforeningen har søgt om optagelse i LMSO. Godkendt