Til forsiden

Refusion for udlæg for bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af Etisk Råd

Mødedato og sted:

Beløbsmodtager:

Navn……………………………………………………………………………………………….

Adresse……………………………………………………………………………………………  

Telefon  ……………………………………………………..
Udlæg til:

Beløb

Kørsel i egen bil (antal km til statens almindelige takst, kr. 1,90):  

 
Offentlig transport (tog, bus, færge, fly m.v.):         

 
Taxa:  
Andet:  
I alt  

Husk: at vedhæfte originale kvitteringer, eller i tilfælde af at der benyttes klippekort, evt. kopi af kortet hvorpå det på originalen tydeligt er angivet, hvilke klip der er benyttet til rejsen.

Ovenstående udlæg er afholdt af (Blokbogstaver)  ........................................ 

Cpr. nr……………………….. (Skal udfyldes, der er oplysningspligt til skattevæsenet om kilometergodtgørelse):

Dato: …………………………….Underskrift .....................................................  

Bank registrerings nr: …………………… Bank konto: ....................................   

Indsendes til Landsorganisationen Mod Seksuelle Overgreb
v/ kasserer Helle Borrowman, c/o Støttecenter mod Incest, 
Thorvaldsensvej 3, 1871  Frederiksberg C.

 

Oprettet 1.10.2009.   Senest opdateret: 09-12-2009