Til forsiden

Overblik over rettigheder og støtte til ofre for seksuelle overgreb (01.06.2010)

En ny rapport kortlægger rettigheder og muligheder for støtte til ofre for seksuelle overgreb.

En arbejdsgruppe med medlemmer fra Justitsministeriet og Socialministeriet har udarbejdet en rapport, som skal skabe klarhed og overblik over, hvilke rettigheder og støttemuligheder ofre for seksuelle overgreb har.

Det kan eksempelvis være anonym telefonrådgivning og forskellige former for behandling. Kommunerne skal tilbyde rådgivning og anden hjælp til ofre for seksuelle overgreb, hvis de har behov for dette. Man kan derfor altid henvende sig til sin kommune, hvis man har været udsat for et seksuelt overgreb og har behov for hjælp. I rapporten fremgår det ligeledes klart, hvornår og hvordan ofre for seksuelle overgreb kan kræve erstatning fra gerningsmanden. 

Justitsminister Lars Barfoed siger:
”Det er vigtigt, at der ikke er tvivl om reglerne på dette alvorlige område. Rapporten kan være med til at skabe klarhed over reglerne, herunder ikke mindst gøre ofre for seksuelle overgreb bevidste om deres rettigheder.”

Socialminister Benedikte Kiær siger:
”Vi viser med rapporten, hvor og hvordan ofre for seksuelle overgreb kan få hjælp og støtte til behandling og bearbejdning af de ydmygende og smertefulde oplevelser, de har haft. Jeg er også rigtig godt tilfreds med, at vi har fået slået helt fast, at også præster er omfattet af underretningspligten – selv i tilfælde hvor de ellers har tavshedspligt.”

Arbejdsgruppens arbejde er foranlediget af sagerne om seksuelle overgreb i den katolske kirke, men rapportens konklusioner rækker ud over disse specifikke sager. Arbejdsgruppen har klarlagt, hvilke regler der gælder for navnlig børn og unge, der udsættes for seksuelle overgreb og kortlagt de muligheder, ofre for seksuelle overgreb har for at få hjælp og støtte. 

På baggrund af rapporten vil Socialministeriet udgive en pjece, der giver et klart overblik over, hvor man kan henvende sig, hvis man har været udsat for et seksuelt overgreb og har brug for rådgivning og støtte.

Arbejdsgruppen har desuden vurderet den katolske kirkes beredskabsplan i lyset af gældende strafferetlige og socialretlige regler på området. Arbejdsgruppen har vurderet, at beredskabsplanen har visse mangler særligt i forhold til underretningspligten og afværgepligten. Arbejdsgruppen har nu rettet henvendelse til den katolske kirke og gjort opmærksom på, at beredskabsplanen bør rettes for at være i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Find rapporten her: http://www.sm.dk/Nyheder/Sider/Vis%20Nyhed.aspx?NewsItem=473


Yderligere oplysninger:
Pia Brügger, kommunikationsmedarbejder, Justitsministeriet, tlf. 72 26 84 05

Pressekontakt:
Jesper Termansen, presseansvarlig, Socialministeriet, tlf. 40 70 69 01
 
 

Senest opdateret: 03-06-2010