Til forsiden

Nyheder fra Servicestyrelsen

Gruppeforløb for børn og unge
Afprøvning af gruppeforløb for børn, der har været udsat for seksuelle overgreb

I de senere år har der været fokus på seksuelle overgreb mod børn i Danmark. Der er udarbejdet en række undersøgelser på området, og deraf fremkommer bl.a., at der efterlyses mere psykologhjælp/terapi, herunder gruppebehandling til børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb. Der er i Danmark ikke særlig stor erfaring med gruppebehandling for børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb. De få erfaringer, der er, tyder dog på, at gruppeforløbene har været positive og, at børnene/de unge, der deltager, har stort udbytte af gruppebehandlingen.

Formålet
Formålet med projektet er at få en mere præcis viden om effekterne af deltagelse i gruppeforløb for børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb. Gruppeforløb for børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, antages at kunne ændre barnets oplevelse af stigmatisering, skyld og skam og skal føre til, at udviklingen af et negativt selvbillede standses, og at børnene finder adækvate mestringsstrategier i forhold til de problemer, overgrebet har påført dem.

Målgruppen er børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, og som efter en konkret visitation vurderes at kunne profitere af et gruppebehandlingsforløb. Målgruppen dækker både børn og unge anbragt uden for hjemmet og hjemmeboende børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Kommuner
Følgende kommuner deltager i projektet:

Projektperiode
Projektperioden løber fra januar 2010 til februar 2013. Projektet vil blive omfattet af en ekstern evaluering.

Kontakt
Projektleder Ditte Enemark Sølbeck, Tlf. 72 42 38 12,
Mail: dis@servicestyrelsen.dk

http://www.servicestyrelsen.dk/wm153987


Siden er sidst opdateret 3-2-2010