Til forsiden

Tidlig indsats skal nedbringe seksuel vold blandt unge

Hvordan kan samfundet blive bedre til at forebygge at unge begår seksuel vold mod hinanden? Det giver en ny rapport med støtte fra Det Kriminalpræventive Råd flere bud på.

Et stort antal unge piger og kvinder rapporterer om seksuel krænkelse fra jævnaldrende, og volden har ofte betydelige personlige, sociale og sam-fundsøkonomiske omkostninger. En ny rapport, som er udarbejdet af post doc Rikke Holm Bramsen fra Syddansk Universitet og udgivet af DKR, fastlægger omfanget af seksuel vold blandt unge 14-24 årige, og belyser hvordan en vidensbaseret indsats er central for at nedbringe forekomsten af seksuel vold blandt unge i Danmark.

Sæt ind, før volden sker

- Danske undersøgelser viser at op imod hver femte unge pige eller kvinde oplever seksuel krænkelse fra en jævnaldrende. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Vi kan se, at de fleste indsatser mod seksuel vold har væ-ret rettet mod aktiviteter efter volden har fundet sted. I rapporten kommer vi med forslag, der fokuserer på forebyggelse af volden inden den finder sted. På den måde vil vi kunne undgå voldens alvorlige konsekvenser, siger Rikke Holm Bramsen.

Lovende metoder skal afprøves

Den nye rapport ”Seksuel vold blandt unge. En systematisk tilgang til primær forebyggelse” tager udgangspunkt i eksisterende dansk og inter-national forskning og gør status over den primære forebyggelse af seksuel vold blandt unge. Den viser bl.a., at seksuel vold hyppigst forekommer i ungdomsperioden, og at problematikken ikke kun rammer særligt sårbare eller udsatte unge.

– Seksuel vold er et problem, der berører rigtig mange unge, og det er derfor nødvendigt, at vi har mere fokus på den primære forebyggelse.  DKR starter sammen med TrygFonden et projekt, som skal afprøve lovende metoder netop i forhold til den primære forebyggelse, og det forventer vi os meget af, siger konsulent Tine Søberg fra DKR.

Andre anbefalinger

Rapporten anbefaler bl.a., at man

Rapporten kan hentes i PDF-format fra http://www.dkr.dk/seksuel-vold-blandt-unge

Oprettet 26.3.2012