Til forsiden

Værdigrundlag for

Landsorganisationen mod seksuelle overgreb

Formål  
Værdiudsagnene er udtryk for det vi vil kalde vores fundamentale værdier og overbevisninger.  
Værdiudsagnene skal tjene som støtte i dagligdagen og understrege fundamentet for vores arbejde.  

Værdiudsagn:  

  1. Vi vil i alle aspekter af vores arbejde møde forskellige medlemsorganisationer, samarbejdspartnere, interessenter og offentligheden med RESPEKT, ved at:

-   enhver der henvender sig til Landsorganisationen bliver mødt med hjælpsomhed og
forståelse

-   organisationens ressourcer bruges optimalt i vores arbejde i forhold til vores formålsparagraf

-   henvise til hinanden internt i organisationen

-   dele erfaringer og viden medlemsorganisationerne imellem

-   være loyale over for brugerne – også når vi formidler vores erfaringer og viden om seksuelle overgreb    

  1. Vi vil være TROVÆRDIGE i alle aspekter af vores arbejde, ved at:

-   vi i det daglige arbejder på at virkeliggøre organisationens formål

-   al information – skriftlig som mundtlig – som Landsorganisationen formidler, skal være baseret på fakta og viden  

-   bruge/have faguddannet personale til rådgivning og vejledning af medlems­organisationerne  
 

  1. Vi vil tilstræbe KVALITET i alle aspekter af vores arbejde, ved at:

-          være udviklingsorienteret i alle dele af organisationen

-          indsamle kvalitativ og kvantitativ viden i indland såvel som udland

-          indsamle og formidle relevant information om seksuelle overgreb

-          opretholde et sagligt og fagligt fokus

-          aktivt insistere på at påvirke praksis, indsatsområder og lovgivning

-          udbyde kurser og temadage  

  1. Vi vil i alle aspekter af vores arbejde møde samarbejdspartnere, interessenter og
    offentlighed med ÅBEN DIALOG, ved at:

-   invitere bredt til samarbejde om at sætte fokus på den seksuelle overgrebsproblematik

-   samarbejde med myndigheder og medier

-   lade beslutningsprocesser og -procedurer være gennemsigtige

-   bibeholde nysgerrighed overfor faglige problemstillinger

 

 

  1. Vi vil tilstræbe SYNLIGHED i alle aspekter af vores arbejde, ved at:

-  deltage i den aktuelle samfundsdebat om seksuelle overgreb

-  afholde konferencer, kampagner og debatter om seksuelle overgreb

-  repræsentere organisationen lokalt og centralt -          udgive nyhedsbreve og informationsmateriale, samt have en opdateret hjemmeside med relevant information

 

 

Oprettet 25-08-2009.  Senest opdateret: 10-12-2009