Til forsiden

Støttecentrene/de frivillige organisationer  
Oplæg ved Vibeke Møller til høring på Christiansborg 15.4.2010

2. Baggrund - start - udvikling

        Støttecentrene/de frivillige organisationer opstod , fordi nogle personer så, at der var et behov – hjælp til mennesker udsat for seksuelle overgreb -  der ikke blev dækket og de havde et ønske om forandring

        Som tiden er gået er flere af støttecentrene/ de frivillige organisationer blevet mere målrettede f.eks. fra at have haft en væresteds funktion til et behandlingssted

3. Frivillige organisationer i dag

4. Hvem opsøger centrene for at få hjælp?

          Personer, der har været udsat for seksuelle overgreb
          Pårørende – venner
         
Fagfolk
         
Der var i 2008 1309 henvendelser til centrene
          Af dem havde 70 % været udsat for seksuelle overgreb, 20 % mænd og 80 % kvinder
         
Gennemsnitsalder 35 år

5. Hvad søger de hjælp til?

          Problemer med senvirkninger efter seksuelle overgreb:

        Psykiske problemer – 83 %

        Relationsproblemer over halvdelen

        Problemer med seksualitet halvdelen

          63 % får terapi

6. Faste brugere af støttecentrenecentrene/ de frivillige organisationer

        547 faste brugere – 18 % mænd og 82 % kvinder

        Gennemsnitsalderen – 36 år

        De kommer fra 60 kommuner

        Uddannelsesbaggrund af de faste brugere er lig fordelingen i samfundet

        34 % af kvinderne er i arbejde mod normal befolkningens 73 %, 49 % af mændene er i arbejde mod normalbefolkningens 80 %  

7. Faste brugeres forsørgelsesgrundlag  

          37 % er i arbejde mod normalbefolkningens 77 %

          22 % er under uddannelse

          20 % er på pension

          10 % er på kontanthjælp

 8. Hvordan sker henvendelserne?

          Hovedparten er telefoniske -71%

          Email/chat – 12 %

          SMS -8

          Fremmøde 17 %

          Fra 2007 til 2008 var der en stigning på 10 %

          Halvdelen af de, der henvender sig har fundet støttecentret /den frivillige organisation via internettet

 9. Hvorfor opsøges centrene?

          Anonymitet

          Prisen for ydelserne

          Personer med psykiatriske diagnoser opsøger, da de ofte ikke får den hjælp, de har brug via psykiatrien

 10. Hvilke ydelser tilbydes i støttecentrene/ de frivillige organisationer?

          Rådgivning via telefon, email, chat

          Terapi – individuelt - gruppe

          Selvhjælp/ støttegrupper

          Værested

          Information

          Undervisning

          Foredrag

          Hjælp til studerende og skoleelever, der skal skrive en opgave om emnet

 11. Hvem er de frivillige – ildsjælene?

          Personer, der ønsker at gøre en forskel

          Personer, der har et ønske om at hjælpe et medmenneske

          Personer, der er villige til at bruge tid, energi, kræfter, ressourcer og nogle gange også penge på at hjælpe et andet menneske

          Ansat med/ uden løn

 12. De frivilliges uddannelse

          Læger

          Psykologer

          Psykoterapeuter

          Sygeplejersker

          Ergoterapeuter

          Fysioterapeuter

          Pædagoger

          Socialrådgivere

          Lærere

          Andre

 13. Støttecentrenes økonomi

          Satspuljen

          Kommunal støtte § 18

          Fonde/legater

          Kommunal betaling

          Forpligtelseserklæring

          Gaver

          Medlemskontingent

          Honorarer fra brugere

          Honorarer for undervisning/ foredrags virksomhed

 14. Samarbejde mellem støttecentrene

          Synlighedsdagen – startet i Aarhus 2004,

          Undervisningsdage

 15. Samarbejde med Servicestyrelsen

          Statistik  hvert år– registrering af henvendelser, brugernes køn, alder,  uddannelse, forsørgelsesgrundlag, samlivsformer, krænkers køn, relation til krænker, anmeldelse af seksuelle overgreb

 16. Samarbejde med det offentlige

          Henvisninger fra socialforvaltninger

          Henvisning fra institutioner

          Henvisning fra psykiatrien

   

Senest opdateret: 28-04-2010