Til forsiden

Vold og seksuelle overgreb - Servicestyrelsens arbejde med problemerne

Vold og seksuelle overgreb. Hvordan arbejder Servicestyrelsen med problemet?

Servicestyrelsen har lavet en pjece til personer, der arbejder med og/eller interesserer sig for problemet vold og seksuelle overgreb.

Pjecen indeholder en beskrivelse af de projekter og undersøgelser, som Servicestyrelsen har iværksat.http://www.servicestyrelsen.dk/udgivelser/udsatte/vold-i-naere-relationer/vold-og-seksuelle-overgreb.-hvordan-arbejder-servicestyrelsen-med-problemet

Formålet med denne pjece er at give personer, der arbejder med og/eller interesserer sig for problemet 'vold og seksuelle overgreb' et overblik over omfanget af problemet, samt Servicestyrelsens initiativer, projekter og publikationer indenfor området.

I pjecen kan man eksempelvis læse om:

  • VISO's specialrådgivning
  • Familierådgivning på krisecentre
  • Undervisningsmateriale om vold
  • Årsstatistik over kvinder og børn på krisecentre
  • Overblik over omfanget af vold og seksuelle overgreb
  • Samlet oversigt over Servicestyrelsens publikationer på området.

Pjecen opdateres flere gange årligt og kan downloades på 

http://www.servicestyrelsen.dk/udgivelser/udsatte/vold-i-naere-relationer/vold-og-seksuelle-overgreb.-hvordan-arbejder-servicestyrelsen-med-problemet