Til forsiden

Mere hjælp til voldtægtsramte i Jylland og på Fyn

Center for Voldtægtsofre starter efteråret 2011 et nyt projekt med psykologbehandling til unge, der har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg for mere end to måneder siden. Projektet henvender sig til unge (m/k) mellem 13 og 24 år fra hele Jylland og Fyn. Tilbuddet er gratis, og man behøver ikke nogen henvisning. Projektet udmærker sig ved også at tilbyde hjælp og støtte til forældre til projektdeltagere under 18 år.

Mere om behandlingsprogrammet
Projektet baserer sig på et succesfuldt hollandsk behandlingsprogram. Formålet er at hjælpe både de voldtægtsramte unge og deres forældre i bearbejdningen af det skete samt i håndteringen af den nuværende krisesituation.

De unge bliver tilbudt et målrettet og struktureret psykologforløb, der strækker sig over 8 uger. Behandlingen vil oftest foregå som gruppeterapi, men der vil også være mulighed for individuelle forløb.

De unges forældre bliver tilbudt et parallelt forløb, hvor der både fokuseres på forældrenes egne reaktioner og på, hvordan de bedst støtter deres børn.

* Tilbuddet er gratis

* Man behøver ikke henvisning

* Man behøver ikke at anmelde overgrebet

* Vi hjælper piger, kvinder, mænd og drenge

* Åbent for henvendelser fra Jylland og Fyn

Gode resultater
Behandlingsprogrammet er udviklet på Utrecht universitetshospital i Holland. Den hollandske model udmærker sig ved, at de unge efter deltagelse i projektet i langt mindre grad led af blandt andet posttraumatisk stress-syndrom, angst og depression. De gode resultater var tydelige både umiddelbart efter afsluttet behandling og på lang sigt. Der forventes samme gode resultater i Danmark.

Kontakt og mere information
Kontakt psykolog Rikke Bak for mere information om projektet Tlf. 8949 4835
e-mail: rikkebak@rm.dk

 

Senest opdateret 30-06-2011