Landsorganisation mod seksuelle overgreb

Om LMSO


LMSO ønsker at:

• bekæmpe alle former for seksuelle overgreb ved at synliggøre viden og problematikker på området

• aftabuisere overgreb så der kan tales i åbenhed

• støtte forebyggelse og kvalitet i tilbuddene

• støtte kvaliteten i behandling og afhjælpning af følger efter seksuelle overgreb


LMSO vil informere, sikre erfaringsudveksling, orientere sig nationalt og internationalt og søge at påvirke lovgivning indenfor området.

LMSOs værdigrundlag hviler på respekt, troværdighed, kvalitet, åben dialog og synlighed.


LMSO ønsker blandt andet afskaffelse af lange ventetider på rådgivning og behandling, efteruddannelse af fagpersonale som møder mennesker der har været udsat for overgreb, obligatoriske kommunale beredskaber, bedre diagnosticering og behandling, en traume bevidst tilgang i mødet med den traumeramte, hotline rådgivning, øget forskning, obligatorisk undervisning på alle relevante uddannelser, styrkelse af frivilligområdet, oprettelse af et kompetencecenter mm.


LMSOs nye bestyrelse vil i den kommende tid udarbejde en strategi- og handlingsplan for de næste år.

KONTAKT