Bestyrelsen

LMSO er en paraplyorganisation for organisationer, som arbejder med konsekvenserne af de seksuelle overgreb.

Bestyrelse består af:

• Formand: Carsten Borup, Landsforeningen Spor

• Næstformand: Elene Nielsen, DissociationsNetværket
• Kasserer Jutta Carstensen, Aabenraa Selvhjælp

• Susanne Sølvbjerg, CSM-syd frivilligsektionen

• Kurt Kyed, Kvisten

• Elisabeth N. Andresen, Liva

• Lise Christiansen, CSM Syd

• Marianne Munk, Kolding selvhjælp (supl.)


Susanne Sølvbjerg, Marianne Munk, Jutta Carstensen, Carsten Borup, Kurt Kyed, Elisabeth N. Andresen, Elene Nielsen.