Til forsiden

Voldtægt

Voldtægter en voldsom seksuel krænkelse, og det er forbudt ifølge den danske straffelov, hvad der ikke er tilfældet i alle lande! 

Heldigvis er voldtægter ikke nogen almindelig forbrydelse. Til gengæld kan voldtægt ramme alle kvinder. Også mænd bliver voldtaget.

Omfang
De fleste gerningspersoner er mænd og de fleste ofre er kvinder.  Ifølge Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet er 10% af ofrene offer for "drug rape" - det vil sige den type voldtægt, hvor offeret bedøves med alkohol, narkotika eller lægemidler, mens andelen af mandlige ofre ved andre typer voldtægt udgør under 1%.

Det skønnes, at der her i landet årligt er ca. 2000 kvinder, der oplever sig tvunget til samleje, hvoraf kvinden oplever sig voldtaget i ca. 1000 tilfælde. Heraf registreres ca. 500 af disse forholdt af politiet. I 300 af forholdene sigtes en mulig gerningsmand, og i ca. 90 sager dømmes gerningsmanden. Men der er naturligvis store mørketal på området.

Voldtægt anses normalt ikke for en perversion men en voldeligt motiveret forbrydelse eller magtdemonstration. Der findes mange teorier om voldtægt. Vi mener at  voldtægt er mænds måde at fastholde undertrykkelsen af kvinder og andre mænd.

I krigssituationer ses ofte hvordan "almindelige" mænd voldtager fjendens kvinder for at ydmyge fjenden. Voldtægt har formentlig eksisteret i alle samfund.

Voldtægtsforbrydere er altså ikke kun psykopatiske mænd, som overfalder kvinder på øde steder om natten. Mange voldtægtsforbrydere kender deres offer, og ofret stoler på ham. Måske har gerningsmand og offer mødt hinanden på et diskotek, er venner, eller de kan ligefrem være ekskærester, kærester eller ægtefolk.

Der er flere typer af seksuelle overgreb, men voldtægt bliver ofte opfattet som den alvorligste krænkelse. Både voldtægter og andre seksuelle overgreb er traumatiserende hændelser for dem, der rammes, og bliver af samfundet betragtet som alvorlige forbrydelser.

Voldtægt er i den danske lovgivning, når en kvinde eller en mand bliver tvunget til sex med vold eller trusler om vold.

Volden eller truslerne kan være rettet enten mod én selv, eller mod børn eller andre personer, man er tæt knyttet til. Truslerne behøver ikke være udtalte. En gerningsmand kan godt være truende i kraft af sine bevægelser (f.eks. ved at holde en fast), sin mimik eller sit tonefald.

Hvad gør man hvis man har været udsat for voldtægt?
Personer, der har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg, kan foruden at rette henvendelse til egen læge, socialvagter, krisecentre for voldsramte kvinder mm. rette henvendelse til et af landets 8 centre for voldtægtsofre. På centrene er der specialuddannet personale, fx læger, sygeplejersker og psykologer, som tager sig af voldtægtsofrene og eventuelt pårørende.

Voldtægtscentrene har åbent døgnet rundt, og man kan komme uden forudgående aftale.

Man kan få hjælp uanset, om man har anmeldt voldtægten til politiet eller ej.

Selv om man på tidspunktet for henvendelse på Center for Voldtægtsofre er uafklaret med hensyn til, om man vil foretage politianmeldelse, kan det alligevel være en god ide at lade sig undersøge på centret, hvor dna-materiale kan hjælpe politiet ved en eventuel efterforskning af sagen.

Sporsikring
Hvis du henvender dig til Center for Voldtægtsofre indenfor tre døgn efter overgrebet, vil centrets læge prøve at finde spor efter gerningsmanden på dit tøj og på din krop. Disse spor kan senere bruges som beviser i en eventuel politiefterforskning og retssag. Undersøgelsen, der kaldes sporsikring, er selvfølgelig frivillig.

Af hensyn til denne sporsikring er det vigtigt, at du ikke gør noget af det følgende, før du henvender dig i centret:

Det er muligt, at dit tøj bliver brugt i forbindelse med sporsikring. Tag derfor skiftetøj med dig.

Der er Centre for Voldtægtsofre følgende steder i Danmark:

Region Hovedstaden mv.:

  • Centret i København
  • Centret i Hillerød
  • Centret på Bornholm

Fyn og Jylland:

  • Centret i Odense
  • Centret i Århus
  • Centret i Aalborg
  • Centret i Herning
  • Centret i Kolding

Hvis man er meget urolig og bange kan man overnatte på centret, som derefter kan henvise til nærmeste krisecenter.

Endvidere er det en rigtig god idé at søge professionel hjælp hos en psykolog og/eller på et støttecenter mod seksuelle overgreb for at få afhjulpet de psykiske følger af overgrebet.

Forebyggelse af senfølger
Der er konstateret sammenhæng mellem vold og et bredt spektrum af  sundhedsproblemer. De påførte skader er  ofte betydelige og langvarige og af såvel fysisk som psykisk og social karakter.

Der kan være tale om akutte læsioner, seksuelt overførte sygdomme, uønsket graviditet, fødselskomplikationer, kroniske underlivsinfektioner, mave/tarm-problemer, alkoholmisbrug, angst og symptomer, der samlet kendetegner posttraumatisk stresssyndrom.

En svensk undersøgelse rapporterer, at selvmordsforsøg er ca. ti gange hyppigere blandt voldsofre end blandt ikke voldsramte.

Der har også været henvendelser fra kvinder og enkelte fra mænd, der har været udsat for
voldtægt. De fleste, som har været udsat for en voldtægt, får efterfølgende problemer. Under
voldtægten er dødsangst almindelig og efter overgrebene følger ofte en choktilstand. En
voldtægtkan være så traumatisk, at der udvikles posttraumatisk stressforstyrrelse, PTSD,
som kan blive
Der har også været henvendelser fra kvinder og enkelte fra mænd, der har været udsat for
voldtægt. De fleste, som har været udsat for en voldtægt, får efterfølgende problemer. Under
voldtægten er dødsangst almindelig og efter overgrebene følger ofte en choktilstand. En
voldtægtkan være så traumatisk, at der udvikles posttraumatisk stressforstyrrelse, PTSD,
som kan blive

Læs mere:
http://www.kvinfo.dk/side/266/tema/26/

.

Familier hjælper med voldtægt af tvangsgiftede piger
Advokat oplever, at stadig flere unge kvinder udsættes for voldtægt i tvangsægteskaber

Et stigende antal unge, danske kvinder med mellemøstlig baggrund udsættes for vold og voldtægt i deres tvangsægteskaber. Derfor går den århusianske advokat Simon Eilrich nye veje i et forsøg på at hjælpe kvinderne. Ifølge advokaten sker overgrebene ofte med pigernes familiers viden eller medvirken. Så han går nu efter at få de pårørende dømt. Det skriver Århus Stiftstidende torsdag.

Advokaten førte sidste år 12 sager for danske piger med mellemøstlig baggrund. Flere førte til, at fætre eller brødre blev dømt for medvirken til vold og voldtægt. Simon Eilrich håber, at signalet kan føre til, at de brådne kar i indvandrermiljøet ændrer holdning. »Vi har tilfælde, hvor kvindens mødre og fædre holder døren, så manden rent fysisk får »adgang til at sætte sig i respekt,« siger Simon Eilrich til avisen.

»Straffeloven er klar. Den, der hvisker »hvis du er en mand«, holder døren, gemmer kvindens mobiltelefon eller skruer op for tv'et, er medvirkende,« siger Simon Eilrich. Han er ofte bistandsadvokat for unge piger med mellemøstlig baggrund og oplever en stigning i antallet af overgreb i takt med, at pigerne bliver studenter og bedre uddannet.

Hos Landsorganisationen af Kvindecentre, LOKK, har næsten halvdelen af kvinderne på centrene - 46 procent - en anden baggrund end dansk. LOKKs krisetelefon for unge danskere med mellemøstlig baggrund, der lever i spændingsfeltet mellem æresbegreber og dansk kultur, har på et år oplevet næsten en fordobling i antallet af opkald. Krisetelefonen fik 833 opkald i 2010 mod 440 henvendelser  året før. <http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/408118:Danmark--Familier-hjaelper-med-voldtaegt-af-tvangsgiftede-piger#del

 

Oprettet 25-08-2009.   Senest opdateret: 10-02-2011